วิสัยทัศน์ “ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานส่งเสริมความเป็นธรรมและ สร้างหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล”

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
พยากรณ์อากาศ

ข่าวสารกิจกรรม

 • การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ สยจ.เชียงใหม่ ด้านยุติธรรมชุมชน...

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

 • การตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม...

    

          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดตั้ง เพื่อให้เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด ในการประสานการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมและจังหวัด เพื่อเสริมสร้างและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ ประชาชน ชุมชน ให้มีทางเลือกในการเข้าถึง ความยุติธรรม (Alternative Justice) และสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

 

ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประกาศทั่วไป

รวมภาพกิจกรรม สยจ. เชียงใหม่

ข่าวรับสมัครงานราชการ

ข่าวทั่วประเทศ

 • กอ.รมน.สรุปแก้ปัญหาใต้
  จากรายงานสรุปสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดทำโดย ศอ.บต.และเสนอต่อ ครม.ไปเมื่อต้นเดือน พ.ค.57 ในมุมมอง กอ.รมน.เห็นว่า มาจากเงื่อนไข 3 ประเด็น
 • รายงานพิเศษ..ประโยชน์ปลานกแก้วต่อระบบนิเวศทางทะเล
  จากกระแสทางสังคมออนไลน์ที่มีผู้ออกมารณรงค์ให้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำยุติการจำหน่ายปลานกแก้ว จนห้างสรรพสินค้ารายใหญ่หลายรายออกประกาศไม่จำหน่ายปลาชนิดนี้แล้วนั้น ไปรู้จักประโยชน์ของปลานกแก้วที่มีต่อระบบนิเวศน์
 • รายงานพิเศษ..โครงสร้าง คสช.ดับไฟใต้ได้จริงหรือ?
  หลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเสียงสะท้อนจากนักวิชาการ รวมไปถึงคนในพื้นที่

ข่าวกีฬา

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่สำนักงานยุติธรรมเชียงใหม่
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบรับบริการศูนย์บริการร่วม
 510-1263
4
5
6
In06
8
9
10
11
In15