สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

9

ผู้เข้าชมปีนี้

341

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,529

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

11 ธ.ค.61 ประชุมคณะอนุฯ ค่าตอบแทน ครั้งที่18/2561
11 ธ.ค.61 ความรู้ด้านกฎหมาย การดำเนินคดีและความผิดอาญา - EM มาตรการใหม่ในการปล่อยตัวชั่วคราว
7 ธ.ค.61 โครงการหมูบ้านศีล5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญฯ
6 ธ.ค.61 MOU ระหว่างเทศบาลเมืองไร่ขิง และ สยจ.นครปฐม
6 ธ.ค.61 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ 12/61
7 ธ.ค.61 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
7 ธ.ค.61 Bike อุ่นไอรัก
4 ธ.ค.61 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
7 ธ.ค.61 ความรู้ด้านกฎหมาย เพดานภาษีสรรพสามิตใหม่
5 ธ.ค 61 วันพ่อแห่งชาติ 2561
3 ธ.ค.61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
29 พ.ย 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
29 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 61
28 พ.ย.61 ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินฯ
27 พ.ย 61 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีละเมิดจากการพ่นสีรถจากอู่ซ่อมรถ
27 พ.ย 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
27 พ.ย 61 ความรู้ด้านกฎหมาย การดำเนินคดีและความผิดอาญา วิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังหญิงตั้งครรภ์
23 พ.ย 61 จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง
23 พ.ย 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
21 พ.ย 61 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
21 พ.ย 61 สภากาแฟ พ.ย.61
20 พ.ย 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
20 พ.ย 61 ไกล่เกลี่ยฯ ร่วมกับ ศยช.ดอนยายหอม กรณีต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
19 พ.ย 61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ฯ
19 พ.ย 61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ฯ
กฎหมายทั่วไป - พบเห็นคนไร้ที่พึ่งต้องช่วยเหลือ โทร 1300
16 พ.ย 61 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
15 พ.ย 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
14 พ.ย 61 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
13 พ.ย 61 ความรู้กฎหมาย -เพิ่มประสิทธิภาพ กฎหมายฟอกเงิน
12 พ.ย 61 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
8 พ.ย 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
8 พ.ย 61 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยฯ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม
6 พ.ย 61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (ศยช.บางเลน1)
6 ต.ค 61 ความรู้กฎหมาย กฎหมายทั่วไป -แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนตุลาคม 2561
30 ต.ค 61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด
30 ต.ค 61 ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมผู้ต้องขัง
30 ต.ค 61 ร่วมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมสุขลักษณะของผู้ต้องขังเรือนจำ
30 ต.ค 61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด
กฎหมายในชีวิตประจำวัน ทำสัญญาง่ายๆ ปลอดภัย สบายใจ หายห่วง
25 ต.ค 61 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ 10/2561
25 ต.ค 61 ลงพื้นที่แจ้งสิทธิเชิงรุก
23 ต.ค 61 จุดเทียนน้อมรำลึกฯ วันปิยมหาราช
23 ต.ค 61 วันปิยมหาราช 2561
22 ต.ค 61 ปรึกษากฎหมาย กรณีที่ดิน
18 ต.ค 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
17 ต.ค 61 พกปืนอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย
13 ต.ค 61 ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกฯ
13 ต.ค 61 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ
12 ต.ค 61 ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี
9 ต.ค 61 กฎหมายทั่วไป " 10 แก๊งร้ายแฝงกายช่วงปีใหม่"
4 ต.ค 61 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
4 ต.ค 61 ปรึกษากฎหมาย 3 กรณี
3 ต.ค 61 ปรึกษากฎหมาย
3 ต.ค 61 ไกล่เกลี่ยฯ กรณีสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
2 ต.ค 61 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
1 ต.ค 61 วันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561
28 ก.ย 61 ร่วมรณรงค์ลดใช้วัสดุที่เกิดจากพลาสติก
28 ก.ย 61 เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนางานยุติธรรมฯ
27 ก.ย 61 ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ฯ
26 ก.ย 61 ปรึกษากฎหมาย 3 กรณี
26 ก.ย 61 ร่วมเปิดโครงการความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในภาครัฐฯ (คุมประพฤติ)
26 ก.ย 61 สภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 61
26 ก.ย 61 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
26 ก.ย 61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 61
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
25 ก.ย 61 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 9/61
25 ก.ย 61 เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตร
25 ก.ย 61 ความรู้กฎหมาย การดำเนินคดีและความผิดอาญา
24 ก.ย 61 ปรึกษากฎหมาย กรณี มรดก
24 ก.ย 61 ค่าตอบแทนฯ 3 กรณี
24 ก.ย 61 ประชุมคณะอนุฯ ค่าตอบแทน ครั้งที่ 15/61
21 ก.ย 61 ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี
20 ก.ย 61 ขอรับเงินตามคำวินิจฉัยฯ 2 กรณี
20 ก.ย 61 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้กับประชาชนฯ
20 ก.ย 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2
20/ก.ย/61 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติฯ
19 ก.ย 61 ประชุมคณะอนุฯส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครปฐม 3/61
19 ก.ย 61 ประชุม กพยจ. ครั้งที่ 3/2561
18 ก.ย 61 ความรู้ด้านกฎหมาย (กฎหมายทั่วไป)
16/ก.ย/61 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติฯ ร่วมกับคุมประพฤติราชบุรี
13/ก.ย/61 ค่าตอบแทนฯ 2 กรณี
13/ก.ย/61 ไกล่เกลี่ยฯ กรณีแบ่งเงิน
12/ก.ย/2561 ประกาศผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ที่ปรึกษากฎหมาย)
11/ก.ย/61 ร่วมประชุมรับการตรวจราชการฯ
11/ก.ย/61 ความรู้กฎหมาย "กฎหมายในชีวิตประจำวัน"
10/ก.ย/61 โครงกาส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่าย พมจ.นฐ
10/ก.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
10/ก.ย/61 ค่าตอบแทนฯ 2 กรณี
10/ก.ย/61 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่14/61
7/ก.ย/61 ปรึกษาฯ กรณีครอบครัว
7/ก.ย/61 ลงพื้นที่แจ้งสิทธิเชิงรุก" เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง" ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
7/ก.ย/61 โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ครั้งที่4/61
การดำเนินคดีและความผิดอาญา
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนสิงหาคม 2561
1/ก.ย/61 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
31/ส.ค/61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด
กฎหมายทั่วไป
27/ส.ค/61 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
24/ส.ค/61 บรรยายความรู้ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ 2 ศูนย์
23/ส.ค/61 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครปฐม
23/ส.ค/61 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ 8/2561
23/ส.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่2
21/ส.ค/61 ประชุมคณะอนุฯ กพยจ.ครั้งที่ 3/2561
21/ส.ค/61 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
21/ส.ค/61 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
20/ส.ค/61 ค่าตอบแทนฯ กรณีจราจร/ชีวิต
20/ส.ค/61 ไกล่เกลี่ยฯ กรณีผิดสัญญาไม่ชำระเงิน
20/ส.ค 61 กองทุนยุติธรรม
19/ส.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร 2
16/กส.ค/61 การดำเนินคดีและความผิดอาญา
15/ส.ค/61 สภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
14/ส.ค/61 ร่วมประชุมประชาคมหมูบ้านฯ
12/ส.ค/61 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ
12/ส.ค/61 ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่องยุติธรรมชุมชนกับกระบวนการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อล้
12/ส.ค/61 ทำบุญตักบาตร (12 สิงหาคม 61) วันแม่
9 ส.ค 61 โครงการอบรมธรรมะ/หมู่บ้านศีล 5
8 ส.ค 61 โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 3/2561
7/ส.ค/61 โครงการติดตามและประเมินผลการใช้ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม 2558
1/ส.ค/61 รับเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ กรณีทางสาธารณะ
ความรู้กฎหมาย (กฎหมายทั่วไป)
28/ก.ค/61 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
27/ก.ค/61 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 61
26/ก.ค/61 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ
26/ก.ค/61 กิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
25/ก.ค/61 ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเข้าใหม่
ความรู้ด้านกฎหมาย
23/ก.ค/61 เข้าร่วมงานสมโภชน์องค์พระปฐมเจดีย์ฯ
23/ก.ค/61 รับคำขอค่าตอบแทนฯ
23/ก.ค/61 ประชุมคณะอนุพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
23/ก.ค/61 ร่วมกันปลูกต้นยางนา
23/ก.ค/61 ร่วมกันปลูกต้นยางนา
20/ก.ค/61 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5ฯ
19/ก.ค/61 โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ฯ
19/ก.ค/61 ปรึกษากฎหมาย
19/ก.ค/61 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
18/ก.ค/61 ประชุมเขต 4
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
17/ก.ค/61 ยุติธรรมจังหวัดสัญจรฯ
17/ก.ค/61 ค่าตอบแทนฯ
17/ก.ค/61 ปรึกษากฎหมาย
16/ก.ค/61 ค่าตอบแทนฯ
16/ก.ค/61 ปรึกษากฎหมายฯ 2 กรณี
13/ก.ค/61 ร่วมต้อนรับ ทีมสูบน้ำ "ท่อซิ่งพญานาค" ช่วยเหลือ 13 ชีวิต ทีมหมูป่าฯ
12/ก.ค/61 ปรึกษากฎหมาย กรณีแบ่งโฉนดจากกรรมสิทธิ์ร่วม
12/ก.ค/61 รับการสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่องการติดตามผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ
11/ก.ค/61 ค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อร่างกาย
12/ก.ค/61 ปรึกษากฎหมาย กรณีทีดิน
10/ก.ค/61 ปรึกษากฎหมาย กรณีหนี้
11/ก.ค/61 วันพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 61
11/ก.ค/61 โครงการคืนคนดีสู่สังคมตามแนวพ่อแม่อุปถัมภ์ 2/61
10/ก.ค/61 ความรู้กฎหมาย
9/พ.ค/61 ตามโครงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
6/ก.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
6/ก.ค/61 ปรึกษาฯ กรณีอำนาจปกครองบุตร
5/ก.ค/61 ทบทวนกองทุนยุติธรรม
5/ก.ค/61 ปรึกษากฎหมาย กรณีแบ่งทรัพย์มรดก
5/ก.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
4/ก.ค/61 ค่าตอบแทนฯ
3/ก.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศยช หนองดินแดง
3/ก.ค/61 กฎหมายทั่วไป
2/ก.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมนำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
28/มิ.ย/61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 61
28/มิ.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.โคกพระเจดีย์)
26 มิ.ย 61 ประชุม กพยจ.ครั้งที่ 2/2561
20/มิ.ย/61 ค่าตอบแทนฯ
21/มิ.ย/61 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ณวัดดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม
20/ม.ย/61 ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ
20/มิ.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
19/มิ.ย/61 ประชุมกองทุนฯ
18/มิ.ย/61 ค่าตอบแทนฯ
18/มิ.ย/61 โครงการคืนคนดีสู่สังคมฯ
17/มิ.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 2
13/มิ.ย/61 สภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
12/มิ.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
12/มิ.ย/61 โครงการหมู่บ้านศีล5
7/มิ.ย/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ฯ ณ อำเภอกำแพงแสน
5/มิ.ย/61 ถ่ายทำหนังสั้น กรณี สยจ.นฐ ให้ความช่วยเหลือประชาชน
5/มิ.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
4/มิ.ย/61 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรม
1/มิ.ย/61 โครงการติดตามปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
31/พ.ค/61 ประชาสัมพันธ์ภารกิจฯ ณ โรงเรียนเทศบาล 4
31/พ.ค/61 ปรึกษากฎหมาย
31/พ.ค/61 ค่าตอบแทนฯ
31/พ.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ท่าตลาด สามพราน
30/พ.ค/61 ประชุมคณะอนุ กพยจ.
30/พ.ค/61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 61
29/พ.ค/61 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา 61
29/พ.ค/61 ร่วมพิธีตักบาตรวันวิสาขบูชา 61
27/พ.ค/61 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา 61
24/พ.ค/61 โครงการให้ความแก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
22/พ.ค/61 ประชุมกองทุนยุติธรรม
21/พ.ค/61 ประชุมค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 8
22/พ.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
17/พ.ค/61 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่ 2
15/พ.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ( กำแพงแสน)
13/พ.ค/61 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สยจ.นฐ
11/พ.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
9/พ.ค/61 จัดโครงการอบรมความรู้อาสาสมัครภาคประชาชนฯ
7/พ.ค/61 ประชุมคณะอนุพิจารณการจ่ายค่าตอบแทนฯ
7/พ.ค/61 โครงการ สยจ นฐ นำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
7/พ.ค/61 เข้าร่วมการประชุมกับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8/พ.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
2/พ.ค/61 ไกล่เกลี่ยฯ กรณีทรัพย์มรดก
2/พ.ค/61 ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี
1/พ.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
1/พ.ค/61 กองทุนยุติธรรม (ขอทนายความ)
30/เม.ย/61 ค่าตอบแทนฯ
1/พ.ค/61 การให้ความช่วยเหลือในภาครัฐ
30/เม.ย/61 ปรึกษากฎหมาย กรณีคัดค้านผู้จัดการมรดก
27/เม.ย/61 วารสารประจำเดือนเมษายน 2561
27/เม.ย/61 จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง
26/เม.ย/61 ลงพื้นที่บรูณาการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
26/เม.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
25/เม.ย/61 ประชุม เขต4
25/เม.ย/61 ประชุมคณะอนุฯค่าตอบแทน
25/เม.ย/61 วันพระนเรศวรมหาราช
24/เม.ย/61ประชุมคณะอนุฯ (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่4/61
24/เม.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ( บางหลวง)
23/เม.ย/61 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่16/61
23/เม.ย/61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ รร.ริเวอร์
19/เม.ย/61 ปรึกษากฎหมาย
17/เม.ย/61 กองทุนยุติธรรม กรณีขอรับรองบุตร
17/เม.ย/61 ค่าตอบแทนฯ กรณีเพศ
10/เม.ย/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจรฯ
9/เมษายน/2561 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 61
9/มี.ค 61 ร่วมต้อนรับอัยการจังหวัดนครปฐม
6/เม.ย/61 ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 2/เม.ย 61
6/เม.ย/61 วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี)
3/เม.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมสัญจรฯ
3/เม.ย/61 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ (ของคุมประพฤติ)
2/เม.ย/61 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
2/เม.ย/61 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ
31/มี.ค/61 วันพระนั่งเกล้าฯ และวันข้าราชการพลเรือน
30/มี.ค/61 ค่าตอบแทนฯ กรณีจราจร
30/มี.ค/61 ปรึกษากฎหมาย กรณีเช่าซื้อ
30/มี.ค/61 ไกล่เกลี่ยฯ กรณีแบ่งทรัพย์มรดก
29/มี.ค/61 ค่าตอบแทนฯ
29/มี.ค/61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 61
27/มี.ค/61 ค่าตอบแทนฯ
26/มี.ค/61 กองทุนยุติธรรม
26/มี.ค/61 รับคำขอค่าตอบแทนฯ
22/มี.ค/61 โครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่1
22/มี.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
20/มี.ค/61 ประชุมคณะอนุฯ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่3/2561
15/มี.ค/61 ค่าตอบแทนฯ จราจร/ร่างกาย
15/มี.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
15/มี.ค/61 ประชุม กสยจ. ครั้งที่1/2560
14/มี.ค/61 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
13/มี.ค/61 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ครั้งที่1
11/มี.ค/61 โครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 1.
7/มี.ค/61 กองทุนยุติธรรม (ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง)
8/ มี.ค/ 61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
6/ มี.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
5/มี.ค/61 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานยุติธรรม
2/ก.พ/61 ประชุมคณะอนุกรรมกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
27/ก.พ/61 เข้าร่วมงานวันมาฆบูชา
27/ก.พ/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
28/ก.พ/61 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
26-27/ก.พ/61 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 2 กรณี
26/ก.พ/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
25/ก.พ/61 ร่วมงานวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ"
23/ก.พ/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (พระประโทน, ธรรมศาลา2)
22/ก.พ/61 จังหวัดเคลื่อนที่
22/ก.พ/61 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
22/ก.พ/61 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่2/61
21/ก.พ/61 ค่าตอบแทนฯ
21/ก.พ/61 ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย กรณีที่ดิน
20/ก.พ/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
20/ก.พ/61 ไกล่เกลี่ยฯ
20/ก.พ/61 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการทำงานฯ
19/ก.พ/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (วัดสำโรง)
18/ก.พ/61 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ครั้งที่1
16/ก.พ/61 ร่วมการประชุมกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯ
15/ก.พ/61 ค่าตอบแทนฯ
14-15 ก.พ 61 ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลการทำวิจัยฯ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
14/ก.พ/61 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
13/ก.พ/61 อาคารบูรณาการ สยจ.นฐ
8/ก.พ/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
7/ก.พ/61 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ (GPP)
7/ก.พ/61 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฯ (GPP)
6/ก.พ/61 ค่าตอบแทนฯ 2 กรณี
7/ก.พ/61 ลงพื้นที่ตามโครงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
7/ก.พ/61 ลงพื้นที่ตามโครงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
6/ก.พ/61 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมะ/หมู่บ้านศีล 5 "ธรรมะ ชำระใจ" ครั้งที่1/2561 (ของคุมประพฤติ)
31/ม.ค/61 เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5
31/ม.ค/61 ประชุมแนวทางการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน
30/ม.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
30/ม.ค/61 ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน ม.ค 61
29/ม.ค/61 โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนสังคมต่อต้านการทุจริต
22/ม.ค/61 ลงพื้นที่แจ้งสิทธื กรณีเด็กถูกทำร้ายร่างกาย
22/ม.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
19/ม.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
18/ม.ค/61 จังหวัดเคลื่อนที่ (วัดวังน้ำขาว)
18/ม.ค/61 วันยุทธหัตถึของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
16/ม.ค/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (เทศบาลห้วยพลู)
17/ม.ค/61 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
15/ม.ค/61 ปรึกษากฎหมาย
15/ม.ค/61 ค่าตอบแทนฯ
15/ม.ค/61 ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ
11/ม.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
9-10 มกราคม 2561 สอบข้อเท็จจริงกองทุนุยุติธรรม
10/ม.ค/61 สภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2561
9/ม.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมสัญจร
9/ม.ค/61 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
8/ม.ค/61 ปรึกษากฎหมาย
9/ม.ค/61 แนะนำขั้นตอนการอุทธรณ์คำวินิจฉัยฯ
8/ม.ค/61 ร่วมขอพรปีใหม่ 2561 (ศาลแขวงนครปฐม)
4-5/ม.ค/61 ร่วมขอพรปีใหม่ 2561
1/ม.ค/61 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2561
27/ธ.ค/60 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายมงคล หร่ายมณี
26/ธ.ค/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
25/ธ.ค/60 ปรึกษากฎหมาย
25/ธ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
22/ธ.ค/60 ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายกองทุนยุติธรรม
21/ธ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
21/ธ.ค/60 จังหวัดเคลืี่อนที่
20/ธ.ค/60 ขอรับเงินตามคำวินิจฉัยฯ
20/ธ.ค/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีที่ดิน
20/ธ.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่12
19/ธ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
19/ธ.ค/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
19/ธ.ค/60 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด วันคล้ายวันประสูติ กรมหลวงชุมพรฯ
18/ธ.ค/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
13/ธ.ค/60 สภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2560
12/ธ.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
8/ธ.ค/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
7/ธ.ค/60 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร อบต.สระกะเทียม
7/ธ.ค/60 กองทุนยุติธรรม
5/ธ.ค/60 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันชาติ
6/ธ.ค/60 กองทุนยุติธรรม
4/ธ.ค/60 กองทุนยุติธรรม
4/ธ.ค/60 กองทุนยุติธรรม
4/ธ.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
4/ธ.ค/60 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม
29/พ.ย/60 ปรึกษากฎหมาย
29/พ.ย/60 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
28/พ.ย/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (สามความเผือก มาบแค)
27/พ.ย/60 ประชุม กพยจ. ครั้งที่2/2560
24/พ.ย/60 ร่วมงานแถลงข่าวตลาดประชารัฐนครปฐม
23/พ.ย/60 จังหวัดเคลื่อนที่
21/พ.ย/60 ลงพื้นที่รับคำขอค่าตอบแทนฯ
21/พ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
16/พ.ย/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ห้วยพลู)
16/พ.ย/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.สัมปทวน)
แบบสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4+6 ข้อ
14/พ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ( ศยช.คลองนกกระทุง)
14/พ.ย/60 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
14/พ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (สภ.บางเลน และ อบต.หินมูล)
10/พ.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
9/พ.ย/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
8/พ.ย/60 กองทุนยุติธรรม
8/พ.ย/60 สภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
7/พ.ย/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
7/พ.ย/60 ประชุมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
6/พ.ย/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
3/พ.ย/60 กองทุนยุติธรรม (ค่าทนายความ)
3/พ.ย/60 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ฯ
2/พ.ย 60 ค่าตอบแทนฯ
2/พ.ย/60 โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมฯ
1/พ.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
31/ต.ค/60 กองทุนยุติธรรมฯ
31/ต.ค/60 ปรึกษากฎหมายฯ
31/ต.ค/60 รับคำขอค่าตอบแทนฯ
30/ต.ค/60 ประชุมฯ เขต4
30/ต.ค/60 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2560
23/ตค/60 วันปิยมหาราช
17/ต.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
16/ต.ค/60 ค่าตอบแทนฯ 3 กรณี
9/ต.ค/60 ปรึกษากฎหมาย
9/ต.ค/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
6/ต.ค/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
6/ต.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
1/ต.ค/60 ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่4
30/ก.ย/60 ร่วมต้อนรับนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
28/ก.ย/60 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2560
27/ก.ย/60 ประชุมConference. ประจำเดือนกันยายน 2560
27/ก.ย/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนฯ
25/ก.ย/60 ประชุม(กพยจ.) ครั้งที่1/2560
19/ก.ย/60 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
18/ก.ค/60 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ
18/ก.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
18/ก.ย/60 ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด
15/ก.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
14/ก.ย/60 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 2 กรณี
14/ก.ย/60 เข้าร่วมโครงการประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ
11/ก.ย/60 รับคำขอค่าตอบแทนฯ
11/ก.ย/60 ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายผ่านเกมส์ ทางเลือก-ทางรอด
11/ก.ย/60 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษฯ
11/ก.ย/60 ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Best Practice.
8/ก.ย/60 ร่วมพิธีบวงสวรงพระเมรุมาศจำลองฯ
5/ก.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงฯ
5/ก.ย/60 ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ
4/ก.ย/60 ประชุม สยจ ครั้งที่7/2560
4/ก.ย/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
4/ก.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมนำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
31/ส.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจรฯ
30/ส.ค/60 ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ผ่านเกมส์ทางเลือก-ทางรอด
30/ส.ค/60 เข้าร่วมอบรมโครงการเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติะรรม พ.ศ.2558 ฯ
30/ส.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
30/ส.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงกานิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ฯ (ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี)
29/ส.ค/60 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ครั้งที่2/60
29/ส.ค/60 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ฯ (สองพี่น้อง สุพรรณบุรี)
28/ส.ค/60 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานขอรายงานสอบสวนฯ
26/ส.ค/60 ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้ด้านกฎหมายการบังคับคดีแพ่ง (บังคับคดี)
25/ส.ค/60 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการเขต4
25/ส.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
25/ส.ค/60 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2560
24/ส.ค/60 ลงพื้นที่นิเทศตามตามประเมินผลศูนย์ฯ (นครปฐม)
23/ส.ค/60 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้เกษตรกร
24/ส.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่8/2560
23/ส.ค/60 ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ฯ (เอราวัณ จ.กาญจนบุรี)
22/ส.ค/60 ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายผ่านเกมส์ ทางเลือก-ทางรอด
22/ส.ค/60 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ฯ (ลาดหญ้า กาญจนบุรี)
22/ส.ค/60 ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลฯ
21/ส.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
21/ส.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
18/ส.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
17/ส.ค/60 จังหวัดเคลื่อนที่
16/ส.ค/60 รับคำขอรับเงินตามคำวินิจฉัยฯ 2 ราย
16/ส.ค/60 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด
15/ส.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
15/ส.ค/60 ประชุมค่าตอบแทนฯ ครั้งที่3/2560
12/ส.ค/60 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ (วันแม่)
12/ส.ค/60 พิธีทำบุญตักบาตร (วันแม่)
9/ส.ค/60 ลงพื้นที่นิเทศประเมินผลศูนย์ฯ ณ ตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
8/ส.ค/60 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ (ตำบลยางหัก)
8/ส.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
7/ส.ค/60 ร่วมวางพวงมาลาวันรพี
4/ส.ค/60 ลงพื้นที่ร่วมไกล่เกลี่ยฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
4/ส.ค/60 การประชุมผลการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
31/ก.ค/60 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
28/ก.ค/60 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
28/ก.ค/60 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
28/ก.ค/60 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
27/ก.ค/60 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ
26/ก.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจรฯ
25/ก.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการคนไร้ที่พึ่ง
25/ก.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ
2/ก.ค/60 ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชนฯ
21/ก.ค/60 ไกล่เกลี่ยฯ กรณีค่าเลี้ยงดูบุตร
20/ก.ค/60 โครงการพาเยาวชนเยี่ยมคุก
20/ก.ค/60 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีที่ดิน
19/ก.ค/60โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสัง
19/ก.ค/60 เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ของกรมคุ้มครองสิทธิฯ
18/ก.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
18/ก.ค/60 อบรมพนักงานสอบสวนฯ
18/ก.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ ครั้งที่2/2560
17/ก.ค/60 ประชุม สยจ นฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 60
15/ก.ค/60 ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจิตธรรมกถา"ฯ
14/ก.ค/60 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทางเข้า-ออก
14/ก.ค/60 ลงพื้นทีประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาฯ กรณีบุกรุกทีสาธารณะ
13/ก.ค/60 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรอำเภอดอนตูม
13/ก.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
12/ก.ค/60 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตร
12/ก.ค/60 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมฯ
11/ก.ค/60 ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี
11/ก.ค/60 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมฯ
9/ก.ค/60 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560
9/ก.ค/60 ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฯ
8/ก.ค/60 ร่วมพิธีเฝ้ารับเสด็จฯองคมนตรีฯ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนในวันอาสฬหบูชา
8/ก.ค/60 เข้าร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี2560
7/ก.ค/60 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ ณ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
7/ก.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
7/ก.ค/60 เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ
6/ก.ค/60 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานฯ เนื่องในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา
6/ก.ค/60 ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ
6/ก.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
6/ก.ค/60 ลงพื้นทีสอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม กรณีขอค่าทนายความ
5/ก.ค/60 ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายฯ
5/ก.ค/60 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม
5/ก.ค/60 ประชุมConference. ประจำเดือนมิถุนายน2560
4/ก.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
4/ก.ค/60 กองทุนยุติธรรม กรณีขอหลักประกันตัวในการปล่อยตัวชั่วคราว
4/ก.ค/60 กองทุนยุติธรรม กรณีขอค่าจ้างทนายความ ณ ตำบลดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
4/ก.ค/60 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬ
4/ก.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3/ก.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
2/ก.ค/60 ร่วมพิธีเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
29/มิ.ย/60 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ กรณีทางเข้าออก
29/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
29/มิ.ย/60 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2560
28/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านกฎหมาย
28/มิ.ย/60 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการเขต4 ครั้งที่3/60
26/มิ.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
26/มิ.ย/60 กองทุนยุติธรรม ค่าจ้างทนายความ
26/มิ.ย/60 ไกล่เกลี่ยฯ กรณีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
26/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยฯ ร่วมกับ ศยช ลำพญา กรณีที่ดิน
23/มิ.ย/60 ปรึกษากฎหมาย
23/มิ.ย/60 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่6/2560
22/มิ.ย/60 กองทุนยุติธรรม
22/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายฯ ณ กรมสารวัตรทหารเรือ
21/มิ.ย/60 กองทุนยุติธรรม
20/มิ.ย/60 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมฯ
20/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.บางไทรป่า)
19/มิ.ย/60 กองทุนยุติธรรมฯ
19/มิ.ย/60 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560
16/มิ.ย/60 โครงการยุติธรรมนำความรู้สู่ประชาชนฯ
15/มิ.ย/60 รับคำขอค่าตอบแทนฯ
15/มิ.ย/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีบุกรุก ขับไล่ที่ดิน
15/มิ.ย/60 รับเอกสารชี้แจง ก่อนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ
15/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของ สยจ.นฐ
14/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
13/มิ.ย/60 ประชุมค่าตอบแทนฯ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารดี นครปฐม
12/มิ.ย/60 กองทุนยุติธรรม
12/มิ.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
12/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สยจ.นฐ
9/มิ.ย/60 ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่8 และรัชกาลที่9
9/มิ.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
9/มิ.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม ณ ตำบลพะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
9/มิ.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม ณ ตำบลไร่ขิง
8/มิ.ย/60 ลงพื้นทีสอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม ณ ตำบลคลองโยง
8/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
7/มิ.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม กรณีขอค่าทนายความ ณ ตำบลดอนยายหอม
7/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ร่วมกับ ศยช.หนองปากโลง ในการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาฟาร์สุกร
7/มิ.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม กรณีขอค่าทนายความ
6/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
6/มิ.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
5/มิ.ย/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีที่ดิน
5/มิ.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
5/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการ สยจ.นฐ นำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
5/มิ.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
2/มิ.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมฯ
1/มิ.ย/60 รับคำขอรับเงินตามคำวินิจฉัยฯ
1/มิ.ย/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีที่ดิน
30/พ.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ. ศยช.ตำบลไทยาวาส
30/พ.ค/60 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
29/พ.ค/60 ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
26/พ.ค/60 ลงพื้นที่ร่วมกับ ศยช.ตำบลบ่อพลับ ตรวจสอบพื้นที่ระบายน้ำในฟาร์มหมู
26/พ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
24/พ.ค/60 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านกฎหมาย ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม
24/พ.ค/60 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย กรณีน้ำท่วม ณ ตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
24/พ.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่5/2560
23/พ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
23/พ.ค/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีการถูกเลิกจ้าง
23/พ.ค/60 ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ณ อบต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
23/พ.ค/60 ลงพื้นที่ประชุมหารือ กรณีบุกรุกที่สาธารณะ ณ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
22/พ.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (ณ เทศบาลบ่อพลับ)
22/พ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
22/พ.ค/60 ลงพื้นที่ประสานโรงเรียนเพื่อจัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ
22/พ.ค/60 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ
19/พ.ค/60 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุ
18/พ.ค/60 รับคำขอรับเงินตามคำวินิจฉัยฯ
18/พ.ค/60 จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
17/พ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
17/พ.ค/60 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม
17/พ.ค/60 สภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
16/พ.ค/60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการฯ
15/พ.ค/60 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีที่ดิน
15/พ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ 2 กรณี
11/พ.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ สภ.นครชัยศรี และศยช.นครชัยศรี จ.นครปฐม
11/พ.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ อบต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
8/พ.ค/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีเรียกค่าเสียหาย
9/พ.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ อำเภอกำแพงแสน
8/พ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
8/พ.ค/60 ปรึกษากฎหมาย และรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ
8/พ.ค/60 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่4/2560
4/พ.ค/60 ลงพื้นที่กองทุนยุติธรรม (ค่าจ้างทนายความ)
4/พ.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (สามพราน)
2/พ.ค/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม (กรณีขอค่าทนายความ)
1/พ.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
1/พ.ค/60 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการสำนักงานยุติธรรมนำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน ณ เรือนจ
28/เม.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
27/เม.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
26/เม.ย/60 ลงพื้นตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
26/เม.ย/60 เข้าร่วมการประชุม Conference system. ประจำเดือนเมษายน 2560
25/เม.ย/60 ลงพื้นที่มอบป้ายประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม แก่ศูนย์ฯ
25/เม.ย/60 ร่วมงานวันพระนเรศวร และร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทางพระบรมสารีริกธาตุ
24/เม.ย/60 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ 4/2560
21/เม.ย/60 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ
21/เม.ย/60 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการ เขต4 ครั้งที่2/2560
21/เม.ย/60 ร่วมงาน 135 ปี วันศาลยุติธรรม
19/เม.ย/60 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
19/เม.ย/60 กองทุนฯ ปล่อยตัวชั่วคราว
19/เม.ย/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีกู้ยืมคำ้ประกัน
19/เม.ย/60 ค่าตอบแทนฯ 3 ราย
12/เม.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท้จจริงกองทุนยุติธรรม (ค่าทนายความ)
12/เม.ย/60 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ ณ อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
11/เม.ย/60 ลงพื้นที่ตรวจจุดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
11/เม.ย/60 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ
11/เม.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
11/เม.ย/60 สภากาแฟ และรดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ
10/เม.ย/60 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ
10/เม.ย/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม นำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน ณ เรือนจำกลางนครปฐม
7/เม.ย/60 ค่าตอบแทนฯ
7/เม.ย/60 ทำสัญญากองทุนยุติธรรม (ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร)
7/เม.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม นำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
7/เม.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (ณ อบต แหลมบัว)
5/เม.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม (ประกันตัว) ณ ตำบลแหลมบัว
5/เม.ย/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม (ขอค่าทนายความ) ณ ตำบลศรีษะทอง
5/เม.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม (ขอค่าทนายความ) ณ ตำบลหนองปากโลง
5/เม.ย/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีฟ้องขับไล่
5/เม.ย/60 ร่วมโครงการขับมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
4/เม.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ท่าตลาด)
4/เม.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม (ขอทนายความ) ณ ตำบลคลองตัน อ.บางเลน จ.นครปฐม
4/เม.ย/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ท่าตำหนัก)
4/เม.ย/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม (ขอทนายความ)
3/เม.ย/60 เข้าร่วมสัมมนาความคิดเห็นถึงแนวทางการสร้างสือและกิจกรรมสื่อสารฯ
31/มี.ค/60 ร่วมงานวันพระนั่งเกล้าฯ และวันข้าราชการพลเรือน
31/มี.ค/60 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณะประโยชน์ (วันข้าราชการพลเรือน)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนมีนาคม 2560
29/มี.ค/60 ประชุมConference system.ประจำเดือนมีนาคม 2560
30/มี.ค/60 ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2560
29/มี.ค/62 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีครอบครัว
27 มี.ค 60 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ อบต.บัวปากท่า (จังหวัดนครปฐม
27 มี.ค 60 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ อบต.ดอนข่อย (จังหวัดนครปฐม)
24/มี.ค/60 ประชุมอภัยโทษ ครั้งที่1/2560
23/มี.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่3/2560
23/มี.ค/60 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญกร
22/มี.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
22/มี.ค/60 ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี
22/มี.ค/60 กองทุนยุติธรรม
22/มี.ค/60 ร่วมเปิดโครงการ "นครปฐมจังหวัดสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"
21/มี.ค/60 ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมฯ
21/มี.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม
21/มี.ค/60 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
20/มี.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
20/มี.ค/60 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ฯจังหวัดราชบุรี
17/มี.ค/60 ปรึกษากรณีมรดก/ที่ิดิน
17/มี.ค/60 โครงการนิเทศและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนางบวช สุพรรณบุรี
16/มี.ค/60 ร่วมต้อนรับนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
16/มี.ค/60 จัดโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุ
13/มี.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
13/มี.ค/60 ประชุมประจำเดือน สยจ นฐ ครั้งที่2/2560
10 มี.ค 60 กองทุนยุติธรรม
10/มี.ค/60 ปรึกษากฎหมาย
10/มี.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
10/มี.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
9/มี.ค/60 ปรึกษาและขอกองทุนฯ ขอทนายความ
9/มี.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
9/มี.ค/60 ลงพื้นทีสอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม ค่าทนายความ ณ ตำบลดอนรวก
9/มี.ค/60 ลงพื้นทีสอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม ค่าทนายความ ณ ตำบลสระสี่มุม
8/มี.ค/60 โครงการให้ความรู้แก่อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนฯ
8/มี.ค/60 สภากาแฟ
8/มี.ค/60 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย
7/มี.ค/60 โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติดฯ
6/มี.ค/60 ปรึกษากฎหมาย3 ราย
6/มี.ค/59 โครงการให้ความรู้แก่อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนหรืออาสาสมัครอื่นๆ ฯ
6 มี.ค 60 ขอรับเงินตามคำวินิจฉัยฯ 2 ราย
3/มี.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
3/มี.ค/60 ปรึกษากฎหมาย
2/มี.ค/60 กองทุนยุติธรรม ค่าประกันตัว
2/มี.ค/60 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตราฐานการช่างไทย
2/มี.ค/60 โครงการให้ความรู้แก่อาสาสมัครและปราบปรามการทุจริตฯ
28/ก.พ/60 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
27/ก.พ/60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมเวล
24/ก.พ/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและไกล่เกลียระงับข้อพิพาท กรณีบุกรุกทางสาธารณะประโยชน์
24/ก.พ/60 รับคำขอรับเงินตามคำวินิจฉัยฯ
24/ก.พ/60 ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่หารือข้อราชการแนวทางประสานความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนที่ได้
23/ก.พ/60 ปรึกษากรณีขออุทรณ์คำวิจฉัยฯ กรณีผู้เสียหาย
23/ก.พ/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีแรงงาน
24/ก.พ/60 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้ง 2/2560
23/ก.พ/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยหมอนทอง
21/ก.พ/60 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมเขต4
21/ ก.พ /60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร สภ.นครชัยศรี และศูนย์ฯท่ากระชับ
20/ก.พ/60 กองทุนยุติธรรม (ค่าประกันตัว)
20/ก.พ/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีสัญญาซื้อขาย
17/ก.พ/60 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีเช่าซื้อ
17/ก.พ/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
16/ก.พ/60 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่ข้าราชการทหารเรือ ณ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
16/ก.พ/60 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
15/ก.พ/60 ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล
15/ก.พ/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
15/ก.พ/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
14/ก.พ/60 ค่าตอบแทนฯ
14/ก.พ/60 ลงพื้นที่ในโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ อบต.วัดแค
11/ก.พ/60 ร่วมงานวันมาฆบูชา
10/ก.พ/60 ลงพื้นที่โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฯ พ.ศ.2560
10/ก.พ/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีฟ้องหย่า
9/ก.พ/60 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
9/ก.พ/60 ลงพื้นที่จัดโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ฯ ณ เทศบาลท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
9/ก.พ/60 ค่าตอบแทนฯ
9/ก.พ/60 ค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อชีวิต/จราจร
9/ก.พ/60 ค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อร่างกาย
8/ก.พ/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีถูกฟ้องร้องสัญญาเช่าซื้อ
8/ก.พ/60 ค่าตอบแทนฯ
8/ก.พ/60 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีท่อน้ำทิ้ง
8/ก.พ/60 สภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ
7/ก.พ/60 ลงพื้นสอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
7/ก.พ/60 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีแบ่งแยกทีดิน
7/ก.พ/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ อบต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
6/ก.พ/60 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีขายฝาก
6/ก.พ/60 ปรึกษากฎหมาย กรณีเพิกถอนสัญญาซื้อขาย
6/ก.พ/60 ค่าตอบแทนฯ
6/ก.พ/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม นำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
3/ก.พ/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมนำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
2/ก.พ/60 ค่าตอบแทนตามคำวินิจฉัยฯ
2/ก.พ/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ อบต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
1/ก.พ/60 ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดนครปฐม
1/ก.พ/59 ค่าตอบแทนฯ
1/ก.พ/60 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กองทุนยุติธรรม (ขอเงินประกันตัว)
30/ม.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
30/ม.ค/60 ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมนครชัยศรี
30/ม.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ อบต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
30/ม.ค/60 ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน มกราคม 2560
27/ม.ค/60 เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อบทบาทของกระทรวงยุติธรรมฯ
26/ม.ค/60 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทของกระทรวงยุติธรรมฯ ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ กองทัพเ
25/ม.ค/60 ขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทฯ กรณีละเมิดเรียกค่าเสียหาย
25/ม.ค/60 ปรึกษากฎหมาย
25/ม.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
25/ม.ค/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ฯลำพญา1
25/ม.ค/60 ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นฯ และพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ
24/ม.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่1/2560
24/ม.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ฯหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม
23/ม.ค/60 ร่วมพิธีเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
23/ม.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
22/ม.ค/60 ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ในงานวิชาการเพื่อการเรียนรู้ ก้าวสู่ 4.0
22/ม.ค/60 ร่วมลงนาม MOU ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
20/ม.ค/60 ร่วมพิธีถวายความอาลัย ร้อยวันพ่อ ร้อยดวงใจลูก บรรเลงเพลงเพื่อพ่อ
20/ม.ค/60 บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน
20/ม.ค/60 เข้าร่วมการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่1/2560
20/ม.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ.อบต.ดอนแฝก
20/ม.ค/60 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เวลา 10.00 น.
19/ม.ค/60 ปรึกษากฎหมาย
19/ม.ค/60 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดท่าพูด อ.สามพราน จ.นครปฐม
18/ม.ค/60 ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล
18/ม.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
18/ม.ค/60 วันพระนเรศวรมหาราช
17/ม.ค/60 กองทุนยุติธรรม
17/ม.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
17/ม.ค/60 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (ณ ศูนย์ฯ ตำบลถนนขาด)
17/ม.ค/60 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16/ม.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
16/ม.ค/60 ประชุม กส.ยจ ครั้งที่1/2560
16/ม.ค/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
13/ม.ค/60 (ตำบลหนองดินแดง)
13/ม.ค/60 กองทุนยุติธรรม (ตำบลกำแพงแสน)
13/ม.ค/60 สภากาแฟ
13/ม.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม นำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
12/ม.ค/59 กองทุนยุติธรรม (ค่าประกันตัว)
11/ม.ค/60 ค่าตอบแทนฯ 2 กรณี
10/ม.ค/60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบ 60
11/ม.ค/60 ค่าตอบแทนฯ
9/ม.ค/59 ลงพื้นตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ลำพยา)
9/ม.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
9/ม.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม นำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
5/ม.ค/62 ค่าตอบแทนฯ
6/ม.ค/59 ประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่1/2560
4/ม.ค/60 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างฯ
4/ม.ค/60 ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจ/จุดบริการ ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครปฐม
29/ธ.ค/59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2559
29/ธ.ค/59 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2559
28/ธ.ค/59 ออกกำลังกายตามนโนบายของรัฐบาล
28/ธ.ค/59 ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหากุ้งน้ำเค็ม
27/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
27/ธ.ค/59 ไกล่เกลี่ยฯ กรณีค่าแรง
27/ธ.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (เทศบาลเมืองนครปฐม)
26/ธ.ค/59 รับรายงานตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
26/ธ.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
27/ธ.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
26/ธ.ค/59 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่1/2559
24/ธ.ค/59 ร่วมกิจกรรมปีใหม่และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23/ธ.ค/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
22/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อร่างกาย/จราจร
22/ธ.ค/59 ปรึกษากฎหมาย กรณีบุกรุก
22/ธ.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯครั้งที่8/2559
21/ธ.ค/59 ปรึกษากฎหมาย กรณีแรงงาน
21/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
20/ธ.ค/59 ประชุมอภัยโทษ ครั้งที่3/2559
19/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
16/ธ.ค/59 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรม ครั้งที่1/2559
16/ธ.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
15/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
15/ธ.ค/59 กองุทนยุติธรรม (วางเงินค่าประกันตัว)
15/ธ.ค/59 จังหวัดเคลื่อนที่
14/ธ.ค/59 ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp)
14/ธ.ค/59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนฯ
14/ธ.ค/59 สภากาแฟ
13/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
13/ธ.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (ศูนย์ฯสามพราน1 และ สภ.สามพราน)
9/ธ.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
9/ธ.ค/59 ออกหน่วยบริการเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
8/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
8/ธ.ค/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
7/ธ.ค/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
7/ธ.ค/59 ออกกำลังกาย ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
7/ธ.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
7/ธ.ค/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ประชุมประชาคมฯ
7/ธ.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
6/ธ.ค/59 ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนธันวาคม 2559
6/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
6/ธ.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
6/ธ.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
5/ธ.ค/59 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียนถวายอาลัยฯ
5/ธ.ค/59 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงฯ
6/ธ.ค/59 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
2/ธ.ค/59 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ทางภารจำยอม ณ ตำบลดอนพุทธา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
2/ธ.ค/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมนำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
1/ธ.ค/59 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) เย็น
1/ธ.ค/59 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) ช่วงกลางวัน
1/ธ.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
1/ธ.ค/59 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) ช่วงเช้า
30/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ 2 กรณี
30/พ.ย/59 29-30 /พ.ย/59 เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมสื่อสารการเรียนรู้ฯ
30/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.บ้านยาง)
29/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
29/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ดอนรวก)
29/พ.ย/59 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน59
28/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนยฯห้วยหมอนทอง
25/พ.ย/59 ปรึกษากฎหมาย
25/พ.ย/59 ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าฯ เดินทางมาให้กำลังใจผู้ต้องขัง
24/พ.ย/59 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
24/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ( อบต.ดอนยายหอม และ สภ.เมืองนครปฐม)
24/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ยายชา)
23/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ 2 กรณี
23/พ.ย/59 ปรึกษากฎหมาย 2 กรณีดังนี้
22/11/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
เข้าร่วม "รวมพลังแห่งความภักดี" ในการแสดงความจงรักภักดี
21/พ.ย/59 ลงพื้นทีรับคำขอฯ ณ อบต.ห้วยม่วง
20/พ.ย/59 ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล119 ครั้งที่11/2559
18/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
18/พ.ย/59 กองทุนยุติธรรม
17/พ.ย/59 เข้าพบผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
17/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
17/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ฯศาลายา1
17/พ.ย/59 วิทยุชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
16/พ.ย/59 ค่าตอบแทนตามคำวินิจฉัยฯ 3 ราย
16/พ.ย/59 เข้าพบและหารือข้อราชการกับ พลเรือโทอดิเรก ชมพูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
15/พ.ย/59 กองทุนยุติธรรม
15/พ.ย/59 ปรึกษากฎหมายฯ
15/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
15/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
14/พ.ย/59 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจกองทุนยุติธรรม (เงินประกันตัว)
14/พ.ย/59 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
12/พ.ย/59 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
11/พ.ย/59 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมฯ
10/พ.ย/59 ปรึกษากฎหมาย
10/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
10/พ.ย/59 กองทุนยุติธรรม
10/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
10/พ.ย/59 กองทุนยุติธรรม
9/พ.ย/59 สภากาแฟ
8/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ห้วยม่วง)
8/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.คลองนกกระทุง)
7/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
7/พ.ย/59 ปรึกษากฎหมาย 3 กรณี
7/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ดอนรวก)
4/พ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (วังน้ำเขียว)
4/พ.ย/59 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560
4/พ.ย/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมนำความยุติธรรมสู่ภาครัฐ
3/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
3/พ.ย/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.ทุ่งลูกนก)
2/พ.ย/59 ร่วมพิธีเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
2/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
2/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
1/พ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
1/พ.ย/59 ประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2559
31/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (โพรงมะเดื่อ2)
31/ต.ค/59 ลงพื้นทีสอบพยานหลักฐาน (เงินกองทุนยุติธรรม)
27/ต.ค/59 ลงพื้นทีสอบข้อเท็จจริง กองทุนยุติธรรม (ค่าประกันตัว)
27/ต.ค/59 ร่วมจุดเทียนถวายอาลัยฯ
27/ต.ค/59 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
27/ต.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
27/ต.ค/59 กองทุนยุติธรรม
27/ต.ค/59 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
27/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ฯบางพระ และ สภ.นครชัยศรี
27/ต.ค/59 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 วัน)
25/ต.ค/59 ประชุมConference มหาดไทย
25/ต.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต4
25/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
25/ต.ค/59 ลงพื้นที่ประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็ม
23/ต.ค/59 ร่วมพิธีวางพวงมาลา(วันปิยะมหาราช)
22/ต.ค/59 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
21/ต.ค/59 อภัยโทษ ครั้งที่2/2559
21/ต.ค/59 ลงพื้นทีให้ความรู้ความเข้าใจกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ
21/9.8/59 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ สยจ นฐ.
20/ต.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยประจำจังหวัด ครั้งที่6/2559
20/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ สภ.บางหลวง และศูนย์ฯบางหลวง2
20/ต.ค/59 จังหวัดเคลื่อนที่
19/ต.ค/59 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
18/ต.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
18/ต.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
18/ต.ค/59 กองทุนยุติธรรม
18/ต.ค/59 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
18/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจรฯ ณ ศูนย์ฯนราภิรมย์
18/ต.ค/59 ร่วมพิธีถวายความอาลัยฯ
17/ต.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
17/ต.ค/59 ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สยจ นฐ ครั้งที่10/2559
14/ต.ค/59 ร่วมลงนามถวายอาลัย และร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพ และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
14/ต.ค859 ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ ณ.ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
14/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
14/ต.ค/59 ประชุมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
13/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ฯบางไทรงาม
12/ต.ค/59 ประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2559
11/ต.ค/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม (ค่าประกันตัว)
11/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ฯบางภาษี
10/ต.ค/59 รับรายงานตัวผ่านกองทุนยุติธรรม และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
7/ต.ค/59 กองทุนยุติธรรม 2 กรณี
7/ต.ค/59 ปรึกษากฎหมาย กรณีแรงงาน
7/ต.ค/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
7/ต.ค/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ สภ.ดอนตูม
7/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมนำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
7/ต.ค/59 กองทุนยุติธรรม
6/ต.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
6/ต.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
6/ต.ค/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
6/ต.ค/59 เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ
6/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (ศูนย์ฯบางปลา)
5/ต.ค/59 การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมและป้องกันยาเสพติดการเกิดนักเสพหน้าใหม่
5/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม)
5/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (สภ.สามพราน และศูนย์ฯอ้อมใหญ่)
5/ต.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.คลองใหม่)
4/ต.ค/59 ลงพื้นตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
3/ต.ค/59 ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
3/ต.ค/59 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำความยุติธรรมภาครัฐสู่ประชาชน
3/ต.ค/59 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ฯนครชัยศรี แจ้งสิทธิเชิงรุก
30/ก.ย/59 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนด้านกองทุนฯ
29/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
29/ก.ย /59 ปรึกษากฎหมาย 3 กรณี
29/ก.ย/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทรงคนอง
29/ก.ย/59 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 59
29/ก.ย/59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานของศูนย์ฯ จ.กาญจนบุรี
28/ก.ย/59 รับคำขอค่าตอบแทนฯ
28/ก.ย/59 ให้ข้อมูลสถานภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/ก.ย/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานของศูนย์ฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกันยายน 2559
27/ก.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ เทศบาลตำบลบางกระทึก
27/ก.ย/59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ฯ (สมุทรสงคราม)
26/ก.ย/59 จังหวัดเคลื่อนที่
26/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
26/ก.ย/59 ปรึกษากฎหมาย
26/ก.ย/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานศูนย์ฯ (สมุทรสาคร)
23/ก.ย/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานของศูนย์ฯ
22/ก.ย/59 ประชุมพระราชทานอภัยโทษครั้งที่1/2559
22/ก.ย/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ.ราชบุรี
21/ก.ย/59 ประชุม Video conference system. ประจำเดือนกันยายน 59
21/ก.ย/59 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
20/ก.ย/59 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่5/2559
20/ก.ย/59 ปรึกษากฎหมาย
20/ก.ย/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ (จังหวัดนครปฐม)
20/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
19/ก.ย/59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมมอบป้ายศูนย์ฯ
19/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
18/ก.ย/59 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สยจ นฐ
16/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ ตามคำวินิจฉัย
16/ก.ย/59 กองทุนยุติธรรม
16/ก.ย/59 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบบริการต่อผู้มีส่วนได้เสียฯ
15/ก.ย/59 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระ
15/ก.ย/59 กองทุนยุติธรรม
15/ก.ย/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำเหย
14/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
14/ก.ย/59 ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม
14/ก.ย/59 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างฝ่ายมีชีวิต
13/ด.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
13/ก.ย/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
13/ก.ย/59 ลงพื้นที่รับเรื่องตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
13/ก.ย/59 ลงพื้นที่แจ้งคำวินิจฉัยฯ
12/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
12/ก.ย/59 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2559
8/ก.ย/59 ศึกษาดูงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
8/ก.ย/59 ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม
8/ก.ย/59 ประชุมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
8/ก.ย/59 ศึกษาดูงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
7/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
7/ก.ย/59 ประชุมโครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ประจำปี59
6/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
6/ก.ย/59 ประชุมการประเมินผลศูนย์
6/ก.ย/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม (ค่าทนายความ)
5/ก.ย/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม
5/ก.ย/59 บรรยายความรู้ ณ อบต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
5/ก.ย/59 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ณ เรือนจำกลางนครปฐม
2/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
2/ก.ย/59 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
1/ก.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
1/ก.ย/59 ลงพื้นทีสอบข้อเท็จจริง กองทุนยุติธรรม
30/ส.ค/59 ลงพื้นรับคำขอตามคำวินิจฉัยฯ
30/ส.ค/59 กองทุนยุติธรรม
29/ส.ค/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
30/ส.ค/59 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่8
29/ส.ค/59 ค่าตอบแทนฯตามคำวินิจฉัยฯ
29/ส.ค/59 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต4
26/ส.ค/59 ปปส เข้าร่วมหารือแนวทางในการสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
26/ส.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
25/ส.ค/59 กองทุนยุติธรรม
25/ส.ค/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ เทศบาลตำบลคลองโยง
25/ส.ค/59 ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ สถานพินิจฯ
25/ส.ค/59 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ฯ
24/ส.ค/59 ประชุม Video conference system. ประจำเดือนสิงหาคม 2559
24/ส.ค/59 ปรึกษากฎหมาย 3 กรณี
24/ส.ค/59 รับคำขอค่าตอบแทนฯ และยื่นขอรับเงินตามคำวินิจฉัยฯ
23/ส.ค/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมสัญจร ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพระประโทน
23/ส.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
23/ส.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่4/2559
23/ ส.ค /59 ปรึกษากฎหมาย 3 กรณี
22/ส.ค/59 รับคำขอค่าตอบแทนฯ 2 กรณี
22/ส.ค/59 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดศิลามูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
19/ส.ค/59 ปรึกษากฎหมาย กรณีจราจร
19/ส.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
19/ส.ค/59 รับคำขอค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อชีวิต/จราจร
19/ส.ค/59 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีกู้ยืมเงิน
19/ส.ค/59 ร่วมโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
18/ส.ค/59 รับคำร้องขอเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีที่ดิน
18/ส.ค/59 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ
18/ส.ค/59 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ
18/ส.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
16/ส.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักยุติธรรมสัญจร (ศูนย์ฯธรรมศาลา)
15/ส.ค/59 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง(จังหวัดสุพรรณบุรี) กองทุนยุติธรรม
12/ส.ค/59 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ
12/ส.ค/59 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค 59
11/ส.ค/59 ร่วมกิจกรรมปวงประชารวมใจปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ
11/ส.ค/2559 ประชุมค่าตอบแทนฯ
11/ส.ค/59 รับพระราชทานเข็มที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
10/ส.ค/59 สภากาแฟ เดือนสิงหาคม 2559
9/ส.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (อบต.บางภาษี)
9/ส.ค/59 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
5/ส.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมสัญจร
8/ส.ค/59 กองทุนยุติธรรม
8/ส.ค/59 รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย 3 กรณี
5/ส.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนดังนี้
5/ส.ค/59 ร่วมงานวันรพี 2559
4/ส.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร (เทศบาลโพรงมะเดื่อ)
2/ส.ค/59 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจร
1/ส.ค/59 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2559
29/ก.ค/59 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันในพื้นทีตำบลบางเตย
29/ก.ค/59 ประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่7/2559
28/ก.ค/59 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร
28/ก.ค/59 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
27/ก.ค/59 โครงการส่งเสริมระงับข้อพิพาทในชุมชน
25/ก.ค/59 สำนักงานยุติธรรมให้บริการประชาชนดังนี้ (กองทุนยุติธรรม)
25/ก.ค/59 ประชุมVideo conference system. ประจำเดือน กรกฎาคม 59
22/ก.ค/59 ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ณ ศูนย์ฯลำพญา
21/ก.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนดังนี้
21/ ก.ค /59 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่3/2559
21/ก.ค/59 ลงพื้นที่รับเรื่องศูนย์ฯและให้บริการประชาชนตาโครงการยุติธรรมสัญจร ณ เทศบาลตำบลกำแพงแสน
21/ก.ค/59 ร่วมพิธีสืบดวงชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
19/ก.ค/59 ร่วมงานวันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
14/ก.ค/59 โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน
14/ก.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
13/ก.ค/59 ให้คำปรึกษาการขอรับค่าตอบแทนฯ
13/ก.ค/59 ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ฯ ศูนย์ยุติธรรมโพรงมะเดื่อ
12/ก.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจร
11/ก.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนดังนี้
8/ก.ค/59 ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
8/ก.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนดังนี้
8/ก.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนดังนี้
8/ก.ค/59 ประชุมประจำเดือน สยจ นฐ ครั้งที่7/2559
7/ก.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจร
6/ก.ค/59 เข้าร่วมโครงการยุติธรรมนำความรู้สู่ประชาชนตำบลบางเลน
5/ก.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
4/ก.ค/59 ลงพื้นที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและญาติผู้ต้องขัง
4/ก.ค/59 ลงพื้นที่ประสานการจัดตั้งศูนย์ฯ
1/ก.ค/59 ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายแด่ในหลวงและพระราชินี
1/ก.ค/59 บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
30/มิ.ย/59 ลงพื้นที่ตามโครงการยุติธรรมจังหวัดสัญจร ตำบลลำพญา
29/มิ.ย/59 ทำสัญญาจ้างทนายฯ
29/มิ.ย/59 รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 2 กรณี
28/มิ.ย/59 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ เทศบาลตำบลบางเลน
28/มิ.ย/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
27/มิ.ย/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนดังนี้
27/มิ.ย/59 ร่วมลงนามMOU และเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมกฎหมายใกล้ตัว
24/มิ.ย/59 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
23/มิ.ย/59 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
23/มิ.ย/59 รับเอกสารเพิ่มเติม ฯ
23/มิ.ย/59 ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย กรณีค้ำประกัน
23/มิ.ย/59 ลงพื้นที่รับเรื่องศูนย์ฯห้วยพระ จ.นครปฐม
23/มิ.ย/59 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดเดชานุสรณ์ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
21/มิ.ย/59 โครงการยุติธรรมสัญจร และประสานการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน
21/มิ.ย/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในชุมชน
20/มิ.ย/59 ลงพื้นที่ประสานการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน
20/มิ.ย/59 รับคำร้องขอเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยฯ กรณีการแบ่งทรัพย์มรดก
20/มิ.ย/59 ค่าตอบแทนฯ
16/มิ.ย/59 ลงพื้นที่ยุติธรรมสัญจร และประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ฯ
14/มิ.ย/59 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังใหม่ ณ เรือนจำกลางนครปฐม
14/มิ.ย/59 ลงพื้นที่รับเรื่องศูนย์ฯนครชัยศรี จ.นครปฐม
9/มิ.ย/59 วิทยุชุมชน
9/มิ.ย/59 โครงการยุติธรรมจังหวัดนครปฐมสัญจร ณ ศูนย์สามควายเผือก
9/มิ.ย/59 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี
8/มิ.ย/59 ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี
8/มิ.ย/59 สภากาแฟ
7/มิ.ย/59 รับเอกสารและสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ
7/มิ.ย/59 รับคำร้องขอเข้ารับกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีกูยืมเงิน
7/มิ.ย/59 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีละเมิดเรียกค่าเสียหาย
6/มิ.ย/59 โครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
6/มิย/59 ปรึกษากฎหมาย กรณีกฎหมายแรงงาน
2/มิ.ย/59 ขอเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
2/มิ.ย/59 ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี
30/พ.ค/59 รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 2 กรณี
30/พ.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
30/พ.ค/59 ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ฯ2 ศูยน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
30/พ.ค/59 ประชุมคณะกรมการจังหวัด
26/พ.ค/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตราฐานงานอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ของยุติธรรมจังหวัด
25/พ.ค/59 อุทรณ์คำวินิจฉัยฯ
25/พ.ค/59 จัดทำสัญญาการใช้เงินกองทุนยุติธรรมเป็นค่าประกันตัว
25/พ.ค/59 บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย 2 กรณี
25/พ.ค/59 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 2 กรณี
25/พ.ค/59 ประชุม Video conference system. ประจำเดือนพฤษภาคม 59
24/พ.ค /59 ลงพื้นที่นิเทศฯ จ.กาญจนบุรี
23/พ.ค/59 ลงพื้นที่นิเทศฯ จ.สุพรรณบุรี
19/พ.ค/59 วิทยุชุมชน
19/พ.ค/59 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรางปลาหมอ ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม
19/พ.ค/59 วางพวงมาลาเนื่องในโอกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
19/พ.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
18/พ.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
18/พ.ค/59 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ของ สยจ นฐ ครั้งที่5/2559
13/พ.ค/59 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของ สยจ นฐ ร่วมกับศูนย์ฯศรีษะทอง
12/พ.ค/59 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของ สยจ นฐ ณ โรงเรียนวัดท่าพูด
12/พ.ค/59 ลงพื้นที่ปฎิบัติการแจ้งสิทธิเชิงรุก
11/พ.ค/59 ที่ปรึกษากฎหมายประจำ สยจ นฐ บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย 2 กรณี
10/พ.ค/59 บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย 2 กรณี
7/พ.ค/59 ลงพื้นทีแจ้งสิทธิฯ (กรณีวัยรุ่นรุมทำร้ายชายพิการ)
6/พ.ค/59 ร่วมพิธีเจริญพระพทุธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด
5/พ.ค/59 วันฉัตรมงคล
4/พ.ค/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนดังนี้
4/พ.ค/59 ลงพื้นที่นิเทศฯ ภาค7 (จังหวัดสมุทรสงคราม 2 ศูนย์ ดังนี้)
3/พ.ค/59 ลงพื้นที่นิเทศฯ ภาค7 (สมุทรสาคร2ศูนย์ฯ)
29/เม.ย/59 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
29/เม.ย/59 ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายฯ
28/เม.ย/59 รวมภารกิจที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมปฏิบัติมีดังนี้
28/เม.ย/59 ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่4/2559
27/เม.ย/59 ร่วมรับฟังการประชุม Video conference system.
27/เม.ย/59 ผอ ศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค7 เข้าร่วมเป็นประธานในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
26/เม.ย/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
25/เม.ย/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการดังนี้
25/เม.ย/59 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรฯ
22/เม.ย/59 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่4/2559
22/เม.ย/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการดังนี้
21/เม.ย/59 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดมงคลประชาราม
21/เม.ย/59 โครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่นั่งประจำศูนย์ศาลายา
21/เม.ย/59 ร่วมพิธี134 วันศาลยุติธรรม
19/เม.ย/59 ลงพื้นที่ปฎิบัติภารกิจ โครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่นั่งประจำศูนย์ฯ มหาสวัสดิ์
19/เม.ย/59 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนฯ
18/เม.ย/59 ให้บริการประชาชนผ่านกองทุนยุติธรรม
12/เม.ย/59 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสงกรานต์
11/เม.ย/59 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ศูนย์ฯไร่ขิง และศูนย์ฯกระทุ่มล้ม
9 เม.ย 59 ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดบางแขม
8/เม.ย/59 ประชุม สยจ นฐ ครั้งที่4/2559
8/เม.ย/59 ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของ สยจ นฐ
7/เม.ย/59 ปรึกษากฎหมาย และขอกองทุนยุติธรรม
7/เม.ย /59 ค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อชีวิต/ร่างกาย
7/เม.ย/59 ประชุมศูนย์ฯ งิ้วราย
7/เม.ย/59 วิทยุชุมชน
6/เม.ย/59 วันจักรี
5/เม.ย/59 ลงพื้นที่แจ้งสิทธิฯ กรณีรถไฟชนรถทัวร์
4/เม.ย/59 รับคำขอตามคำวินิจฉัยฯ จำนวนเงิน 30,000 บาท
4/เม.ย/59 ลงพื้นที่ประสานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี กรณีรถไฟชนรถทัวร์
4/เม.ย/59 ลงพื้นที่ประสานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี กรณีรถไฟชนรถทัวร์
31/มี.ค/59 นั่งประจำศูนย์ฯลำพญา
31/มี.ค/59 ร่วมถวายสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และงานวันข้าราชการพลเรีอน
29/มี.ค/59 ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ และรับคำขอฯ ร่วมกับศูนย์ฯ นครชัยศรี
29/มี.ค/59 ประชุมวิพากษ์ร่างอนุบัญญัติหลัดรองรับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
29/มี.ค/59 โครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์ฯบางเลน
25/มี.ค/59 ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 125 ปี
25/มี.ค/59 ปรึกษากฎหมายฯ
25/มี.ค/59 กองทุนยุติธรรม
25/มี.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
24/มี.ค/59 ร่วมประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ
24/มี.ค/59 ลงพื้นที่แจ้งสิทธิฯ ร่วมกับศูนย์ฯสามง่าม
24/มี.ค/59 จังหวัดเคลื่อนที่ วัดสระสี่เหลี่ยม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
23/มี.ค/59 รับคำขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม
23/มี.ค/59 รับคำร้องขอยื่นอุทธรณ์ตามคำวินิจฉัยฯ
23/มี.ค/59 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ฯนครชัยศรี เพื่อแจ้งสิทธิและรับคำขอฯ
23/มี.ค/59 ประชุม Video conference system.
22/มี.ค/59 ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ฯ สามง่าม ในโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่
22/มี.ค/59 ขอเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีเรียกเงินค่าแรงงานที่ค้างชำระ
22/มี.ค/59 กองทุนยุติธรรม
22/มี.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่3/2559
21/มี.ค/59 ปรึกษากฎหมาย กรณีการขอยื่นอุทธรณ์คดี
21/มี.ค/59 รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีความผิดต่อร่างกาย/จราจร
18/มี.ค/59 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
18/มี.ค/59 ลงพืันที่ในโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์สามควายเผือก
17/มี.ค/59 ประชุม กยจ ครั้งที่3/2559 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
17/มี.ค/59 จัดรายการวิทยุชุมชน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
17/มี.ค/59 ลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์ฯศรึษะทอง
16/มี.ค/59 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีเรียกค่าเลี่ยงดูบุตร
16/มี.ค/59 ปรึกษากฎหมาย
16/มี.ค/59 ร่วมเปิดโครงการค่ายจริยธรรม-คุณธรรม "วิถีพุทธ วิถีธรรม นำคนดีสู่สังคม"
16/มี.ค/59 ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่ภาค7 จ.ราชบุรี
15/มี.ค/59 ลงพื้นที่โครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์ฯนครชัยศรีและศูนย์ฯดอนยายหอม
15/มี.ค/59 บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย กรณีเรียกทรัพย์คืน
15/มี.ค/59 ค่าตอบแทนฯ กรณีถูกทำร้ายร่างกาย
15/มี.ค/59 ลงพื้นที่ภาค7 กาญจนบุรี
14/มี.ค/59 ค่าตอบแทนฯ
14/มี.ค/59 จัดโครงการยุติธรรมชุมชนบลในพื้นที่ภาค7 สุพรรณบุรี
11/มี.ค/59 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีที่ดิน3 ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมนครชัยศรี
11/มี.ค/59 พนักงานคุ้มครองสิทธิลงพื้นที่รับคำขอรับเงินตาคำวินิจฉัยฯ จำนวนเงิน 61,000 บาท
10/มี.ค/59โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ.นครปฐม
9/มี.ค/59 ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีกรรมสิทธิ์ร่วม
9/มี.ค/59 ประชุมประจำเดือน สยจ นฐ ครั้งที่3/2559
9/มี.ค/59 สภากาแฟ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
8/มี.ค/59 ลงพื้นที่จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ภาค7 ประจวบคีรีขันธ์
4/มี.ค/59 ลงพื้นที่ในโครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนฯ
4/มี.ค/59 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจ สยจ นฐ ณ ตำบลมหาสวัสดิ์
จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่ภาค7 จ.เพชรบุรี
4/มี.ค/59 ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน
3/มี.ค/59ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจ สยจ นฐ ร่วมกับศูนย์มหาสวัสดิ์
3/มี.ค/59 จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่ภาค7 ประจำปีงบ 59 (สมุทรสงคราม)
วิทยุชุมชน 3/มี.ค/59
1/มี.ค/59 ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย กรณีค่าเลี่ยงดูบุตร
29/ก.พ/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชน ดังนี้ รับเงินตามคำวินิจฉัยฯและปรึกษากฎหมาย
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของ สยจ นฐ ร่วมกับศูนย์ฯศาลายา และศูนย์มหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม 26 และ 28
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สยจ นฐ ณ โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ และอบต ศาลายา 25/ก.พ/59
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่2/2559 วันที่25/ก.พ/59
25/ก.พ/59 ประชุมคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนฯ
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจ สยจ นครปฐม ที่ศาลายา 24/ก.พ/59
24/ก.พ/59 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนดังนี้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ ของสถานพินิจฯนครปฐม 24/ก.พ/59
24/ก.พ/59 จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ในพื้นที่ภาค7 ปีงบประมาณ 59 จ.สมุทรสาคร
จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพืันที่ภาค7 ประจำปีงบประมาณ 2559 24/ก.พ/59
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ สยจ นฐ ในโครงการอบรม พปร รุ่น4 23/ก.พ/59
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ สยจ นฐ ร่วมกับศูนย์นครชัยศรี และประชุมศูนย์มหาสวัสดิ์ 19/ก.พ/59
พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ รับคำขอค่าตอบแทนฯ 19/ก.พ/59
สยจ นครปฐม ร่วมกับศูนย์ฯสามง่ามให้บริการประชาชน 18/ก.พ/59
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ของสยจ นฐ 18/ก.พ/59
จังหวัดเคลื่อนที่ 18/ก.พ/59 วัดรางหมัน
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีจำนอง 17/ก.พ/59
สยจ นครปฐม ร่วมกับศูนย์ฯลำพญา มอบหนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้าน 17/ก.พ/59
ประชุม กยจ ครั้งที่2/2559 วันที่17/ก.พ/59
ประชุม Video conference system. 17/ก.พ/59
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของ สยจ นฐ และรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์สามควายเผือก 16/ก.พ/59
บรรยายความรู้ บทบาทภารกิจให้กับกลุ่มกู้ชีพ กู้ภัย ครั้งที่3 15/ก.พ/59
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของ สยจ นฐ นครชัยศรี 15/ก.พ/59
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการดังนี้ 15/ก.พ/59
ลงพื้นที่รับคำขอค่าตอบแทนฯ ร่วมกับศูนย์ฯนครชัยศรี 12/ก.พ/59
ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ฯห้วยพระ ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของ สยจ นฐ 11/ก.พ/59
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 10/ก.พ/59
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 10/ก.พ/59
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรณีกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สิน 9/ก.พ/59
รับคำขอเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 9/ก.พ/59
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีความผิดต่อชีวิต/จราจร 9/ก.พ/59
ประชุมประจำเดือน สยจ ครั้งที่2/2559 วันที่9/ก.พ/59
สยจ นครปฐม ร่วมกับศูนย์ฯลำพญา รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน 8/ก.พ/59
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ร่วมกับกองร้อยรักษาความสงบ ฯ 8/ก.พ/59
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ของสยจ นฐ 8/ก.พ/59
ปรึกษากฎหมาย 8/ก.พ/59
รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย 2 กรณี 8/ก.พ/59
ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี วันที่8/ก.พ/59
เข้าพบ นายนิมิต จันทน์วิมล (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) 5/ก.พ/59
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 5/ก.พ/59
ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย 5/ก.พ/59
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ สยจ นฐ ร่วมกับศูนย์ฯลำพญา 5/ก.พ/59
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ 5/ก.พ/59
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำพญา)
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสยจ 4/ก.พ/59
จัดโครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภาค7 4/ก.พ/59
วิทยุชุมชน 4/ก.พ/59
มอบคำสั่งแต่งตั้ง นายมานะ กิจประเสริฐ 3/ก.พ/59
มอบคำสั่งแต่งตั้ง นายเกษม ศรมยุรา 2/ก.พ/59
มอบคำสั่งแต่งตั้ง นางจริยา โชคคณาพิทักษ์ 2 /ก.พ /59
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ "โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย" 2/ก.พ/59
ค่าตอบแทนฯ 1/ก.พ/59
ปรึกษากฎหมาย 1/ก.พ/59
ประชุมศูนย์สามควายเผือก 29/ม.ค/59
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล 29/ม.ค/59
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่1/2559
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม 26/ม.ค/59
ปรึกษากฎหมาย 26/ม.ค/59
กองทุนยุติธรรม วันที่26/ม.ค/59
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่25 มกราคม 2559
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่1/2559 วันที่25/ม.ค/59
ค่าตอบแทนตามคำวินิจฉัยฯ 22/ม.ค/59
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประจวบฯ 22/ม.ค/59
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ 20/ม.ค/59
ปรึกษากฎหมาย 21/ม.ค/59
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่21/ม.ค/59
จังหวัดเคลื่อนที่ 21/ม.ค/59
ประชุมศูนย์ฯลำพญา 20/ม.ค/59
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 20 มกราคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ราชบุรี 19/ม.ค/59
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 18/ม.ค/59
ปรึกษากฎหมาย 18/ม.ค/59
กองทุนยุติธรรม วันที่18/ม.ค/59
พนักงานคุ้มครองสิทธิ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้ประชาชน 18/ม.ค/59
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 18/ม.ค/59
ประชุม video conference system. 18/ม.ค/59
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาค7 สมุทรสงคราม 18/ม.ค/59
การให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 15/ม.ค/59
ประชุม กยจ ครั้งที่1/2559
ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 14/ม.ค/59
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่1/2559 วันที่14/ม.ค/59
ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสยจ นฐ
ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทองผาภูมิ 13/ม.ค/59
ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดกาญจนบุรี 12/ม.ค /59
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ 11/ม.ค/59
ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 11/ม.ค/59
ลงพื้นที่รับคำขอค่าตอบแทนฯ ศูนย์ฯบางเลน 8/ม.ค/58
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ 8/ม.ค/59
กองทุนยุติธรรม และค่าตอบแทนตามคำวินิจฉัยฯ 7/ม.ค/59
วิทยุชุมชน 7/ม.ค/59
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สยจ ณ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 6 ม.ค 59
ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สยจ 6/ม.ค/59
อวยพรปีใหม่ แด่หัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม 5/ม.ค/59
อวยพรปีใหม่ แด่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
อวยพรปีใหม่ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 30/ธ.ค/58
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐมให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ 29/ธ.ค/58
ร่วมดำเนิการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน จุดตรวจ/จุดบริการ 29/ต.ค/58
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 28/ธ.ค/58
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสยจ และประชุมศูนย์กระทุ่มล้ม 25/ธ.ค/58
ลงพื้นที่ประสานนายอำเภอบางเลนในการจัดตั้งศูนย์ฯ ปี59 และประชุมศูนย์ฯกำแพงแสน 24/ธ.ค/58
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 24/ธ.ค/58
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference system.) 24/ธ.ค/58
ลงพื้นที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 24/ธ.ค/58
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่6/2558
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 22/ธ.ค/58
เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ ยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ...
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 58 ศูนย์บางเลน และดอนยายหอม 18/ธ.ค/58
ปรึกษาปัญหาที่ดิน และ นัดเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 18/ธ.ค/58
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ 18/ธ.ค/58
รับเรื่องไกล่เกลีย และค่าตอบแทนฯ 17/ธ.ค/58
สยจ นครปฐม ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมนครชัยศรีไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 17/ธ.ค/58
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ (พิธีนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา)
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ 16/ธ.ค/58
ไกลเกลี่ยข้อพิพาท 16/ธ.ค/58
ประชุมเชิงปฏิบัตการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ จ.สมุทรสาคร 16/ธ.ค/58
สภากาแฟ 16/ธ.ค/58
ประชุม กยจ ครั้งที่8/2558 วันที่15 ธ.ค 58
ประชุมประจำเดือนกับศูนย์สามง่ามและมหาสวัสดิ์ 15/ธ.ค/58
ปรึกษากฎหมาย 15 /ธ.ค /58
พบท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 14/ธ.ค/58
กองทุนยุติธรรม วันที่14/ธ.ค/58
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ
ประชุมศูนย์นครชัยศรี 9/ธ.ค/58
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่9/2558 ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากลฯ
ลงพื้นที่พบปะส่วนท้องถิ่น อำเภอบางเลน 8/ธ.ค/58
ปรึกษากฎหมาย กรณี พ.ร.บ. อาวุธปืน 8/ธ.ค/58
จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อ
ถวายพระพร วันพ่อ ณ พระราชวังสนามจันทร์
ร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร วันพ่อ
ร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4/ธ.ค/58
พบปะส่วนท้องถิ่นอำเภอสามพราน จ.นครปฐม 3/ธ.ค/58
ร่วมหารือและประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สยจ นครปฐม และเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 2/ธ.ค/58
ลงพื้นที่พบปะส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง และอำเภอพุทธมณฑล 2/ธ.ค/58
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2/ธ.ค/58
กองทุนยุติธรรม วันที่2 ธันวาคม 2558
ค่าตอบแทนและปรึกษากฎหมาย 1/ธ.ค/58
ลงพื้นที่พบปะส่วนท้องถิ่น อำเภอดอนตูม 1/ธ.ค/58
กองทุนยุติธรรม วันที่30/พ.ย/58
พบปะส่วนท้องถิ่นอำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม 30 /พ.ย /58
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พ.ย 58
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่พบปะส่วนท้องถิ่น อำเภอกำแพงแสน 27/พ.ย/58
ปรึกษากฎหมาย เป็นกรณีที่ถูกส่งต่อมาจากศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ต.ห้วยพระ 27/พ.ย/58
ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสามควายเผือก 26/พ.ย/58
ร่วมฟังการประชุมVideo conference system. 26/พ.ย/58
ร่วมพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่5/2558
ปรึกษากฎหมาย 24/พ.ย/58
กองทุนยุติธรรม วันที่24/พ.ย/58
ร่วมงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ"
ร่วมพิธีเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย 20 /พ.ย /58
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีต้นไม้ล้มทับบ้านจนได้รับความเสียหาย 20/พ.ย/58
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 19/พ.ย/58
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศาลายา และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระพัฒนา 18/พ.ย/58
ปรึกษากฎหมาย 18/พ.ย/58
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยพระ 17/พ.ย/58
ประชุม กยจ ครั้งที่7/2558
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับจังหวัด"
เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 16/พ.ย/58
ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี58 14/พ.ย/58
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี 13/พ.ย/58
ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไร่ขิง 12/พ.ย/58
ปรึกษากฎหมาย เรื่องรับรองบุตร 12 /พ.ย /58
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงสาธารณสุข 11พ.ย 58
ร่วมพิธีและเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลงพื้นที่ร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีค้างค่าซ่อมรถ 11/พ.ย/58
ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองงูเหลือม 10/พ.ย/58
ปรึกษากฎหมาย วันที่10/พ.ย/58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 9/พ.ย/58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สยจ อุดรธานี วันที่6/พ.ย/58
ปรึกษากฎหมาย 6 พ.ย 58
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่8/2558 วันที่5/พ.ย/58
เยี่ยมศูนย์ห้วยพลูและศูนย์ศาลายา จ.นครปฐม วันที่5/พ.ย/58
ประชุมศูนย์ลำพญา และเข้าเยี่ยมศูนย์บางภาษี 4/พ.ย/58
ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมตำบลโพรงมะเดื่อ 3/พ.ย/58
ปรึกษากฎหมาย เรื่องบังคับคดี 3/พ.ย/58
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 2/พ.ย/58
เยี่ยมศูนย์ฯคลองโยง และประชุมศูนย์ฯกระทุ่มล้ม 30/ต.ค/58
ร่วมงานวันสังคมสงเคราะแห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย 30/ต.ค/58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่29/ต.ค/58
ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 29/ต.ค/58
ปรึกษากฎหมาย เรื่องจ้างแรงงาน 28/ต.ค/58
ให้คำปรึกษาศูนย์มหาสวัสดิ์ 27/ต.ค/58
กองทุนยุติธรรม วันที่27/ต.ค/58
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่4/2558
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 58
ร่วมกิจกรรม โดยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ 21 ต.ค 58
ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ 20 ต.ค 58
ดำเนินการให้บริการประชาชน3 กรณี 20 ต.ค 58
ประชุม กยจ ครั้งที่6/2558
ค่าตอบแทนตามคำวินิจฉัยฯ 19/ต.ค/58
กองทุนยุติธรรม วันที่19/ต.ค/58
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 16/ต.ค/58
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสามง่าม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางเลน 15/ต.ค/58
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดระเบียสังคมรอบสถาบันการศึกษา 15/ต.ค/58
ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี 14 ต.ค 58
ปรึกษากฎหมาย และทำสัญญากองทุนยุติธรรม 14 ต.ค 58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่12 ตุลาคม 2558
ปรึกษากฎหมาย วันที่12/ต.ค/58
ต้อนรับ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 8/ต.ค/58
ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำแพงแสน 9/ต.ค/58
ปรึกษากองทุนยุติธรรม วันที่9/ต.ค/58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 9/ต.ค/58
ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนยายหอม วันที่8 ต.ค 58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่8/ต.ค/58
ปรึกษากฎหมาย 2 กรณี วันที่8 ต.ค 58
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่7/2558 วันที่7/ต.ค/58
รับคำขอค่าตอบแทนฯ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย 7/ต.ค/58
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีที่ดิน วันที่7/ต.ค/58
ปรึกษากฎหมาย กรณีจ้างทำของ วันที่6 ต.ค 58
รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย 6/ต.ค/58
ต้อนรับรองผู้ว่า พัลลภ สิงหเสนี 5/ต.ค/58
ปรึกษากฎหมายคดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย 2/ตค/58
ปรึกษากฎหมาย 2 ต.ค 58
รับค่าตอบแทนฯ และปรึกษากฎหมาย วันที่1/ต.ค/58
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการปรจำจังหวัด ครั้งที่9/2558
ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางเลน
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 29/ก.ย/58
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันที่28 /ก.ย /58
ปรึกษากฎหมาย 28 ก.ย 58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย กรณีจราจร/ชีวิต วันที่28 ก.ย 58
ประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระทุ่มล้มและตำบลกำแพงแสน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการราชการสี่ปี สป.ยธ (Work shop)
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่ 3/2558
ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
ประชุมศุนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนยายหอม 21/ก.ย/58
โครงการให้คำปรึกษาฯกฎหมายแก่ญาติของผู้ต้องขัง
ปรึกษากฎหมาย คดีพยายามฆ่า 18 ก.ย 58
เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางเลน 17ก.ย 58
วิทยุชุมชนวันที่17 ก.ย 58
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับค่าตอบแทนฯ
เข้าร่วมประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี 16/ก.ย/58
ปรึกษากฎหมาย วันที่16/ก.ย/58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่16/ก.ย/58
เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการนำกระบวนการลูกเสือเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนในโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเม
เข้าร่วมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสามง่าม 15 ก.ย 58
ปรึกษากฎหมาย วันที่15/ก.ย /58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่15 ก.ย 58
ดำเนินการรับคำขอรับเงินตามคำวินิจฉัย 14 ก.ย 58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย กรณีจราจร 14ก.ย58
โครงการประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ครั้งที่5/2558
ยุติธรรมนครปฐมร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม อ.นครชัยศรี ไกล่เกลี่ยฯ วัดใหม่สุปดิษฐาราม กับประชาชน
โครงการประชุมสัมมนา การติดตามความก้าวหน้าตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่11/ก.ย/58
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ 11/ก.ย/58
โครงการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานฯ จ.นครปฐม
ร่วมพิธีและเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ปรึกษากฎหมาย วันที่10/ก.ย/58
โครงการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานฯ จ.สุพรรณบุรี
โครงการยกธงขาว วันที่9/ก.ย/58
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท วันที่9/ก.ย/58
ปรึกษากฎหมาย วันที่9/กย/58
ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ.กาญจนบุรี
โครงการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานฯ จ.ราชบุรี
มอบพวงหรีด เพื่อไวัอาลัยให้แก่นายมานะ รักงาม ปลัดอาวุโสอำเภอดอนตูม จ.นครปฐม
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสำนักงานยุติธรรมภาค7 ฯ
แจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา กรณีปลัดอาวุโสถูก อส ยิงเสียชีวิต
ลงพื้นที่นิเทศการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชุมพลเหนือ และตำบลห้วยแม่เพรียง จ.เพชรบุรี
วิทยุชุมชน วันที่3/กย/58
เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
ลงพื้นทีนิเทศการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลปราณบุรี และตำบลคลองวาฬ
ลงพื้นที่นิเทศ การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดใหญ่ และตำบลจอมปลวก จ.สมุทรสงคราม
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่ ภาค7
ปรึกษากฎหมาย วันที่31/สค/58
ผู้ตรวจราชการเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เข้าร่วมสังเกตการณ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล กระทุ่มล้ม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยง่นภาคีการทำงานบริการสังคม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
ร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน สามง่าม 26สค58
ร่วมสังเกตการณ์โครงการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 58
เข้าร่วมสังเกตการณ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล บางเลน
รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย 25สค58
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางเลน)
ปรึกษาเรื่องค่าเลี้ยงดู 25สค58
ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 58
ประเมินสมรรถนะผู้สมัครที่ปรึกษากฎหมาย 24สค58
รับคำร้องขอสนับสนุนค่าประกันตัวกองกองทุนยุติธรรม 24 สค 58
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับค่าตอบแทนฯ 24สค58
ร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน มหาสวัสดิ์ 20สค58
ร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน กำแพงแสน 20สค58
ร่วมสังเกตการณ์ โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่2/2558 วันที่20/สค/58
ยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 20 สค 58
ปรึกษากฎหมาย วันที่20/สค/58
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับค่าตอบแทนฯ
ไกล่เลี่ยข้อพิพาท 19สค58
โครงการเสริมศักยภาพคณะทำงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ดอนยายหอม)
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่19/สค/58
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันที่18 สค 58
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯตำบลบางเลน เดือนสิงหาคม 2558
ปรึกษากฎหมายวันที่17/สค/58 (พยายามฆ่า)
ปรึกษากฎหมาย วันที่17/สค/58 (กรรมสิทธิ์)
เข้าร่วมประชุมยุติธรรมชุมชนตำบลดอนยายหอม วันที่14/สค/58
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (กำแพงแสน)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ดอนตูม)
วิทยุชุมชนประจำวันที่13สิงหาคม 2558
พิธีวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเเฉลิมพระชนมพรรษา (83พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
ร่วมงานมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา(83พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (มหาสวัสดิ์)
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๘๓ พรรษา) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ร่วมงานวันแม่ สถานพินิจฯ นครปฐม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (บางเลน)
กองทุนยุติธรรม วันที่10/สค/58
รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่10/ส.ค/58
แบบขอรับเงินตามคำวินิจฉัย 10/ส.ค/58
พิธีวางพวงมาลา วันรพี
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (นครชัยศรี)
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการติดตามผลการทำงานของเด็กและเยาวชนไทยและต่างชาติที่กระทำความผิด
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง (กระทุ่มล้ม)
ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ร่วมเป็นวิทยากร(โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง (ดอนยายหอม)
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่4/สค/58
ร่วมพิธีวันอาสาฬหบูชา
ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพทาทวันที่28/กค/58
โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ภาค7 (สระพัฒนา)
ปรึกษากรณีจ้างแรงงาน วันที่28/กค/58
กองทุนยุติธรรมวันที่28/กค/58
โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2558
การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯตำบลกระทุ่มล้ม เดือนกรกฎาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯตำบลดอนยายหอม เดือนกรกฎาคม 2558
โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ภาค7 (ห้วยพระ)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
การประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่1/2558
ค่าตอบแทนผู้เสียหายวันที่27/กค/58
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ความยุติธรรม
โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ภาค7 (ลำพญา)
โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ภาค7 (ศรีษะทอง)
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
การประชุมขันเคลื่อนRoad Map
ปรึกษากฎหมายวันที่23/กค/58
รับค่าตอบแทนผู้เสียหายวันที่22/กค/58 กรณีเหตุจราจร/ชีวิต
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯตำบลกำแพงแสนดือนกรกฎาคม 58
โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ภาค7(อบต.ศาลายา)
ปรึกษากฎหมายวันที่21/กค/58
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย วันที่20/กค/58
โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ภาค7 (เทศบาลเมืองไร่ขิง)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯตำบลบางเลน เดือนกรกฎาคม2558
ปรึกษากรณีหนี้นอกระบบ วันที่20/กค/58
ปรึกษากฎหมายวันที่20/กค/58
รับค่าตอบแทนผู้เสียหายความผิดเกี่ยวกับเพศและถูกทำร้ายร่างกาย
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันที่17/กค/58
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลสามง่ามประจำเดือนกรกฎาคม 2558
การประชุมศูนย์ฯ ตำบลนครชัยศรี เดือนกรกฎาคม 2558
โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ภาค7
ประชุมเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงไทย 14/กค/58
ปรึกษากฎหมายวันที่14/กค/58
กองทุนยุติธรรม วันที่14/กค/58
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาค7 จ.นครปฐม
ขอรับค่าทดแทนวันที่13/กค/58
ปรึกษากฎหมายวันที่13/กค/58
กองทุนยุติธรรม วันที่10/กค/58
ปรึกษากฎหมายวันที่10/กค/58
ปรึกษากฎหมาย วันที่9/กค/58
รับคำขอกองทุนยุติธรรม วันที่9/กค/58
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาค7 จ.สุพรรณบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาค7 จ.กาญจนบุรี
รับคำขอกองทุนยุติธรรม วันที่8/กค/58
รับคำขอกองทุนยุติธรรม วันที่8/กค/58
ขอรับค่าตอบแทนวันที่8/กค/58
ปรึกษากฏหมาย วันที่7/กค/58
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวันที่7/กค/58
ขอรับค่าตอบแทนวันที่7/กค/58
ปรึกษากฎหมาย วันที่6/กค/58
ขอรับค่าตอบแทน วันที่6/กค/58
ขอสนับสนุนเงินประกันตัว
ขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาค7 จังหวัดราชบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื่นที่ภาค7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปรึกษากฎหมาย 3/กค/58
ประชุมอนุกรรมการเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน ในครั้งที่18/2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาค7 จ.เพชรบุรี
จัดรายการวิทยุชุมชน 2 กรกฎาคม 58 FM95.75MHz
วิทยากรให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องขังใหม่ 1/ก.ค/58
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 1/ก.ค/58
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาค7 จ.สมุทรสงคราม
งานบริการให้คำปรึกษา 30/มิ.ย/58
ประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาค 7
29 มิถุนายน 58 ผู้เสียหายขอรับค่าตอบแทน
ให้คำปรึกษา 29 มิถุนายน 2558
บริการปรึกษากฎหมาย 26 มิถุนายน 2558
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลกระทุ่มล้ม เดือนมิถุนายน 2558
ประสานการจัดตั้งศยช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.สามควายเผือก)
ประสานการจัดตั้งศยช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.ลำพญา)
ประสานการจัดตั้งศยช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.ศาลายา)
ประสานการจัดตั้งศยช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เทสบาลเมืองไร่ขิง)
จัดรายการสถานีวิทยุ (เอ็นจอยมีเดีย)
ให้คำปรึกษากฎหมาย วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ประชุม กยจ ครั้งที่3/2558
ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2558
ประสานการจัดตั้งศยช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.ศรีษะทอง)
ประสานการจัดตั้งศยช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.ห้วยพระ)
ประสานการจัดตั้งศยช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.สระพัฒนา)
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 23 มิถุนายน 2558
ให้บริการประชาชน 22 มิถุนายน 2558
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 17 มิถุนายน 2558
โครงการประชาสัมพันธ์ฯเด็กและเยาวชน (โรงเรียนศรีวิชัย)
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำภูมิภาคที่ 7 ครั้งที่ 17/2558
ไกล่เกลี่ย 19 มิถุนายน 2558
ให้บริการประชาชน 18 มิถุนายน 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่ภาค 7
MOU ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ระดับจังหวัด
ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 17 มิถุนายน 2558
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลบางเลน เดือนมิถุนายน 2558
ให้บริการประชาชน 16 มิถุนายน 2558
ให้บริการประชาชน 15 มิถุนายน 2558
ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
ปร