สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

112

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,300

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ข้อมูลศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนครปฐม

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม 73170

นางอาภรณ์ ช้อยประเสริฐ

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 083-8386882

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองงูเหลือม

34 ม.1 ต.หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

นายชาญยุทธ ชาวข้าวไร่

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองงูเหลือม

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 081-6525019

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางภาษี

13 ต.บางภาษี บางเลน นครปฐม 73130

นายสมจิต สมบุญเก่า

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางภาษี

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 087-5016250

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยพลู

99/4 ม.4 ต.ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 73120

นายสมบูรณ์ ศรีอนันต์

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยพลู

เบอร์โทร 034-265074

เบอร์มือถือ 081-9440068

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองโยง

ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170

พันโทประเสริฐ อ่อนสัมพันธ์

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองโยง

เบอร์โทร 034-246113

เบอร์มือถือ 089-9168525

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศาลายา

ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน 139/5 ม.5 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

นางยุพา เขียวคำรพ

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศาลายา

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 081-5626569

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองจินดา

145 ม.5 ต.คลองจินดา สามพราน นครปฐม 73110

นายมงคล หร่ายมณี

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองจินดา

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 081-7745683

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ

เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

นายสงัด สมบูรณ์วงศ์

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ

เบอร์โทร 034-377999

เบอร์มือถือ 081-3832722

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี

เทศบาลตำบลนครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 73120

นายสราเมศร์ สุดสัตย์

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 081-4426090

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนยายหอม

เทศบาลตำบลดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

นายปรีชา บุญมีก่ำ

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนยายหอม

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 083-3129736

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสามง่าม

เทศบาลตำบลสามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150

นายสุทัศน์ สามสีเนียม

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสามง่าม

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 087-0241141

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73110

นายธนศักดิ์ หาสุข

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 089-6815955

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางเลน

เทศบาลตำบลบางเลน บางเลน นครปฐม 73130

นายสมควร รวยเรืองรุ่ง

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางเลน

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 085-2630946

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำแพงแสน

เทศบาลตำบลกำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 73140

นางสมพิศ น้อมนำทรัพย์

ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำแพงแสน

เบอร์โทร -

เบอร์มือถือ 086-1706116