สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

12

ผู้เข้าชมปีนี้

342

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,169

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานประจำจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัดนครปฐม                                       

                                                      ...อ่านข้อมูลต่อในหัวข้อ เกี่ยวกับสำนักงาน

ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

12/ธ.ค/60 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ
8/ธ.ค/60 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
7/ธ.ค/60 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร อบต.สระกะเทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

เปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สัญญาขายฝาก
ประชาธิปไตยคืออะไร
กฎหมายใหม่อ่านสัญญาก่อนรวย
ประกาศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตรายางฯ
คดีอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนยุติธรรม
7/พ.ย/60 เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือน ตุลาคม 2560
30/ต.ค/60 รับสมัครทนายความเพื่อขึ้นเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2560
เปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2560
การเปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
29/ส.ค/62 ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายคลินิกยุติธรรม
24/ส.ค/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลิน
8/ส.ค/60 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
11/ก.ค/60 การเปิดเผลงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
9/มิ.ย/60 รายงานผลการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
6/มิ.ย/60 แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ.2559
9/พ.ค/60 รายงานผลการเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2560
10/เม.ย/60 รายงานผลการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2560
29/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม)
29/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนิติกร)
26/ธ.ค/59 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
23/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนิติกร
15/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม)
14/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (สอบข้อเขียน)

--

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง