สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

112

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,300

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานประจำจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัดนครปฐม                                       

                                                      ...อ่านข้อมูลต่อในหัวข้อ เกี่ยวกับสำนักงาน

ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

19/เม.ย/61 ปรึกษากฎหมาย
17/เม.ย/61 กองทุนยุติธรรม กรณีขอรับรองบุตร
17/เม.ย/61 ค่าตอบแทนฯ กรณีเพศ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

20/เม.ย/61 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (นิติกร)
17/เม.ย/61 รู้ทันลิขสิทธิ์
9/เม.ย/61 รายงานการเปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2561
4/เม.ย/61 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนิติกร)
23/มี.ค/61 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นิติกร)
13/มี.ค/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนิติกร)
9/มี.ค/61 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61
26/ก.พ/61 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12/ก.พ/61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
8/ก.พ/61 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2561
7/ก.พ/61 กรณีน่ารู้
1/ก.พ/61 สิ่งที่ควรทำเพื่อความปลอดภัย
30/ม.ค/61 ประกาศ สยจ.นฐ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16/ม.ค/61 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน สยจ.นฐ
15/ม.ค/61 อ่านสัญญาก่อนรวยเดี๋ยวจะซวยที่หลัง
8/ม.ค/61 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2560
เปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สัญญาขายฝาก
ประชาธิปไตยคืออะไร
กฎหมายใหม่อ่านสัญญาก่อนรวย
ประกาศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตรายางฯ
คดีอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนยุติธรรม
7/พ.ย/60 เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือน ตุลาคม 2560
30/ต.ค/60 รับสมัครทนายความเพื่อขึ้นเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2560
เปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2560
การเปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
29/ส.ค/62 ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายคลินิกยุติธรรม
24/ส.ค/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลิน

--

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง