สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

28

ผู้เข้าชมปีนี้

145

ผู้เข้าชมทั้งหมด

9,047

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการบริหารงานประจำจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม การแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดระดับจังหวัดนครปฐม                                       

                                                      ...อ่านข้อมูลต่อในหัวข้อ เกี่ยวกับสำนักงาน

ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

27 พ.ค. 63 ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
26 พ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
26 พ.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

28 พ.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
28 พ.ค. 63 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั
20 พ.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย "ตกเป็นผู้เสียหาย รัฐจ่ายเงินเยียวยาเท่าไหร่?"
19 พ.ค. 63 ​ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
13 พ.ค. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนเมษายน 2563
8 พ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข
7 พ.ค. 63 ความรู้ด้านกำหมาย
1 พ.ค. 63 ภารกิจด้านคุ้มคร้องพยานในคดีอาญา
20 เม.ย. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
16 เม.ย. 63 ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วครา ของสำนักงานยุติธรรมจ
16 เม.ย. 63 ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบั
13 เม.ย. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนมีนาคม 2563
26 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
24 มี.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
20 มี.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
20 มี.ค. 63 สถิติจำนวนเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแท
18 มี.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
11 มี.ค. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
3 มี.ค. 63 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อ Info graphic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “ส
28 ก.พ. 63 สป.ยธ. เรื่อง ยุติธรรมจังหวัดเพื่อประชาชน
25 ก.พ. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
18 ก.พ. 63 วีดีโอ การสร้างงานสร้างอาชีพ
14 ก.พ. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนมกราคม 2563
12 ก.พ. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
28 ม.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
24 ม.ค. 63ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
21 ม.ค. 63 วิดีโอเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม
16 ม.ค. 63 ความรู้ด้านกฎหมาย
16 ม.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (ตำแหน่งนักวิช
15 ม.ค. 63 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เดือนธันวาคม 2562

นายสุรไกร นวลศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม