สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

18

ผู้เข้าชมปีนี้

163

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,710

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พ.ค.62 ประกาศสำนักงานยุติธรรม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
24 พ.ค.62 ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
14 พ.ค 62 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
9 ม.ค.62 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
18 ก.ย 61 ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ทีปรึกษากฎหมาย)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21/มิ.ย/61 ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์)
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ ชะลอการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16/พ.ค/61 ประกาศรับสมัคร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
27/เม.ย/61 ประกาศผู้ผ่านบัญชีรายชื่อเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนิติกร)
20/เม.ย/61 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (นิติกร)
4/เม.ย/61 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนิติกร)
23/มี.ค/61 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นิติกร)
13/มี.ค/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนิติกร)
26/ก.พ/61 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12/ก.พ/61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
30/ม.ค/61 ประกาศ สยจ.นฐ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16/ม.ค/61 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน สยจ.นฐ
30/ต.ค/60 รับสมัครทนายความเพื่อขึ้นเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2560
29/ส.ค/62 ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษากฎหมายคลินิกยุติธรรม
24/ส.ค/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลิน
6/มิ.ย/60 แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ.2559
29/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม)
29/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนิติกร)
26/ธ.ค/59 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
23/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนิติกร
15/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม)
14/ธ.ค/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (สอบข้อเขียน)
6/ธ.ค/59 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
3/ต.ค/59 ประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26/ก.ย/59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิกยุติธรรม
19/ก.ย/59 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน
19/ก.ย/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
19/ก.ย/59 คำสั้งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ที่ปรึกษากฎหมาย
13/ก.ย/59 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบทบาทสตรี
13/ก.ย/59 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิกยุติธรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน ตำแหน่งพนักงานขั
15/มิ.ย/59 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
ประกาศ สยจ นฐ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลากร
ประกาศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลา สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลากรเอ
ช่องทางและกรอบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมรำลึกวันครบรอบการสถาปนา 124 ปี กระทรวงยุติธรรม
ชุดภาพสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
10 สุดยอดที่เที่ยวนครปฐม สนุกกับเมืองใกล้กรุง
นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบาย
วีดีทัศน์แนะนำจังหวัดนครปฐม
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
“ยำส้มโอ” เปรี้ยวหวานมันเค็ม อาหารว่างแสนอร่อย
เที่ยวท่องซีกตะวันตก นครปฐม - กาญจนบุรี
แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายกรณีตกจากรถที่นั่งโดยสาร
วารสารหอการค้าจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนสิงหาคม 2556
พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม (Unseen Thailand)
สถานีวิทยุชุมชนบางโตนดวีระพันธ์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินรายการวิทยุ FM 98.55 MH.z.
บริการประชาชนคืองานของเรา
ปฏิบัติการเชิงรุก ในการแจ้งสิทธิ และรับคำขอฯ แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
จัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน FM 98.55 MH.z.
เข้าเยี่ยมชมกิจการวิทยุชุมชน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ FM 98.55 MH.z.
การสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อจ้างทนายความว่าความในคดี
สถานที่สำคัญจังหวัดนครปฐม

วีดิทัศน์และวีดิโอจากสำนักงาน

4 มิ.ย.62 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
28 พ.ค.62 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
17 พ.ค.62 การพนันกับประเทศไทย
29 เม.ย.62 กระบวนการยุติธรรมง่ายนิดเดียว
1 เม.ย.62 คลิปวีดีโอความรู้ด้านกฎหมาย กรณีนี้น่ารู้
28 มี.ค.62 สิ่งที่ควรทำเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของคุณ
11 มี.ค.62 สัญญาขายฝาก
27 ก.พ.62 คลิปวีดีโอความรู้ด้านกฎหมาย กฎหมายใหม่ อ่านสัญญาก่อนรวย เดี๋ยวจะซวยทีหลัง
12 ก.พ.62 ประชาธิปไตยคืออะไร
29 ม.ค.62 กองทุนยุติธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทย
2 ธ.ค.61 กองทุนยุติธรรม
27 ธ.ค.61 รู้ทันกันโกง ตอนแนะนำ พ.ร.บ.สขร
11 ธ.ค.61 ติดคุกง่ายๆถ้าไม่รู้กฎหมาย
30 พ.ย 61 การ์ตูนแอนนิเมชั่นสร้างสรรค์สังคม
5 พ.ย 61 ทำไมกฎหมายถึงใช้ไม่ได้ผล
คลิปวีดีโอความรู้กฎหมาย "ล่วงละเมิดทางเพศ"
3 ต.ค 61 การ์ตูนศาลปกครอง
24 ก.ย 61 มาทำความรู้จักสำนักงานกิจการยุติธรรม
4/ก.ย/61 การ์ตูนอนิเมชั่นสร้างสรรค์สังคม
21/ส.ค/61 เจตนารมย์ร่างรัฐธรรมนูญ
20/ก.ค/61 พลเมืองดีในยุคดิจิทัล
3/ก.ค/61 ความสำคัญของกฎหมาย (สื่อการเรียน)
3/ก.ค/61 ความสำคัญของกฎหมาย (สื่อการเรียน)
26/มิ.ย/61 สาระหน้ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษฯ
กฎหมายทรัพย์เช่าทรัพย์เช่าซื้อ
ความสามารถของบุคคลกับการทำนิติกรรม
การละเมิดสิทธิ์
การพนันกับประเทศไทย
17/เม.ย/61 รู้ทันลิขสิทธิ์
7/ก.พ/61 กรณีน่ารู้
1/ก.พ/61 สิ่งที่ควรทำเพื่อความปลอดภัย
15/ม.ค/61 อ่านสัญญาก่อนรวยเดี๋ยวจะซวยที่หลัง
สัญญาขายฝาก
ประชาธิปไตยคืออะไร
กฎหมายใหม่อ่านสัญญาก่อนรวย
คดีอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กองทุนยุติธรรม
เพลงยุติธรรมชุมชน
วีดิทัศน์ฉายในโครงการประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
ประมวลภาพผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
กองทุนยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรม...ง่ายนิดเดียว / Justice is EASY !!!
ทิศทางคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (English Dubbed)
วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรม (Thai Dubbed)
วีดิทัศน์ประวัติกระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice, Thailand
บันทึกเทปสัมภาษณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม โดย นครปฐมเคเบิลทีวี
วีดิทัศน์ฉายในโครงการเสวนาฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

3/ก.ย/61 ประกาศรับสมัครทนาย (คลินิกยุติธรรม)
ประกาศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตรายางฯ
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด)
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิกยุติธรรม ปีงบประมาณ59
ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒

ข่าวรับสมัครงาน

1/ธ.ค/59 ประกาศ สยจ นฐ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั
6/ก.ย/59 ประกาศ สยจ.นฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคลากรเอ
19/ส.ค/59 ประกาศ สยจ.นฐ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน
ประกาศ สยจ นครปฐม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบุคลากรเอกชน
7 กรกฎาคม 2559 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิกยุติธรรม ปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (วุฒิปริญญา
ประกาศสยจ.นครปฐม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (จนท. ประชาสัมพันธ์)
ประกาศสยจ.นครปฐม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสยจ.นครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลืิอกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาส
ประกาศสยจ.นครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลืิอกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(การเงินและบัญชี)
ประกาศสยจ.นครปฐม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสยจ.นครปฐม เรื่องกำหนดวัน เวลาและสถานที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสยจ.นครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(การเงิน)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูก
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้า
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบการแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ทั่วไป

"องค์ภา" เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
วีรบุรุษกระทรวงยุติธรรม
เผยสุดยอดข้าราชการนครปฐม ปี 2556
ระทึก!'เครื่องบินฝึกหัด'ดับกลางอากาศ ตกทุ่งนานครปฐม
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2557
ชาวเน็ตชื่นชอบ คลิปสวนสนามทหารไทยเล่นเวฟ
ม.ศิลปากรหารือพัฒนาท้องถิ่นร่วมเทศบาลนครนครปฐม
นร.โรงเรียนคริสต์นครปฐมเดินสายร้องเพลงอวยพรผู้นำท้องถิ่น
ระทึก! 'นครปฐม' กระบะชนปั๊มไฟลุกท่วม
ตร.นครปฐมรวบแก๊งลักรถจยย. แลกยาบ้าคันละ 30 เม็ด
ตำรวจวิสามัญ “อ๋อง เขางู” ผู้ต้องหาหมายจับคดีฆ่าญาติ ผกก.เมืองนครปฐม
นครปฐมเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
สุดโหด!! วัยรุ่นปาหิน-รัวยิงคู่อริกลางสี่แยกเมืองนครปฐม
จับโจรพม่าลัก จยย.จากนครปฐม พร้อมขบวนการค้าแรงงานเถื่อน
สงขลาจัดอบรม “การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด”
ระทึก! “จ่าสิงห์” ตัวประกอบละครผู้กองเจ้าเสน่ห์รถพลิกคว่ำ รอดหวุดหวิด
“หมอพรทิพย์” ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนจ.สตูล
ฝัง“เนลสัน แมนเดลา”วีรบุรุษต้านลัทธิเหยียดสีผิวแล้ววันนี้ที่หมู่บ้านชนบท ซึ่งเขาพำนักอาศัยในวัยเด็ก
เปิด “บ้านศาลาดิน” เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน
ตร.ราชบุรีคุมตัวผู้ต้องฆ่าโหดชิงทรัพย์ญาติ ผกก.เมืองนครปฐม ทำแผนรับสารภาพ
ป่วน'นครปฐม'โจ๋วางหินกลางถนน รถชนกัน 9 คันรวด
'หมอพรทิพย์' ซัดกดบัตรแทนผิดหลัก หยุดประชานิยมหนุนคนรุ่นใหม่
ทางหลวงคาดใช้งบ 2 หมื่นล้านขยายถนนบรมราชชนนีอีก 21.3 กม. เชื่อมทวายรองรับ AEC
ประเพณีลอยกระทงนครปฐมไร้พลุอันตราย
กรมบังคับคดีเตรียมเสนอแก้กฎกระทรวงต่อ ครม.
ผู้ว่าฯนครปฐมอัญเชิญพวงหรีดพระราชทานหน้าศพทหารกล้าเหยื่อโจรใต้
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์
นครปฐมจ่อลอกท่าจีนโครงการจัดการน้ำ
“อาฒยา” แชมป์โอเวอร์ออลสวิงเยาวชนโลก
ร่างวีรบุรุษทหารกล้าส่งกลับบ้านเกิดนครปฐม
เริ่ม 1 ธ.ค. 56 นำร่องเครื่องติดตามตัวแว้น
ไฟไหม้โกดังข้าวถุงรง.นครปฐมเสียหาย 10 ตัน
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จมาทรงถวายผ้าพระกฐินที่จังหวัดนครปฐม
การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานครบ 98 ปี
กระทรวงแรงงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2556 ที่จังหวัดนครปฐม
ดีเอสไอออกหมายเรียก อดีต ผช.รัฐมนตรียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ตำรวจนครปฐมจับยาบ้าส่งข้ามประเทศ 6 หมื่นเม็ด
ซีรีส์เพชรซาอุฯกรมคุกพักโทษป๋าลอกลับบ้าน
ประธานศาลฎีกาคนใหม่มอบนโยบายอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน
"ในหลวง"ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์
DSI ค้านอัยการฟ้องพีซีซีสร้างโรงพักฉาว
กระทรวงยุติธรรมจะเสนอครม.อนุมัติงบประมาณ 3 หมื่นล้านเพื่อก่อสร้างเรือนจำใหม่ทั่วประเทศ 42 แห่ง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมแผนการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ
“ซักผ้าได้บุญ”สู่นครปฐม
อบต.ไทรงามจ.นครปฐม จัดแข่งขันรถไถนา
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม 4 ฉบับ
3 แสนราย คุมประพฤติครองแชมป์คดียาเสพติด
เดินหน้าถอนใบกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด หลังสรุปเป็นวิถีชาวบ้านไม่อันตราย
จังหวัดนครปฐมขอเชิญชวนรับเสด็จถวายผ้าพระกฐิน
สะพานข้ามแยกนครปฐม 2 แห่งเริ่มลงมือทำงานแล้ว
นครปฐม ส่อวิกฤติ หลังท่าจีน เอ่อสูง
จ.นครปฐมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวไม่ทันภายในวันที่ 15 กันยายน
ศาลฎีกาคุก8ปี1เดือน 'จอยซ์ ทีเค' คดีค้ายาเสพติด
เฟซคุก จากบางขวางถึงแดนหญิงราชบุรี เรื่องเตือนใจสังคม หวังเข้าใจคนในคุก
สุดเหลือเชื่อ! ฟ้าผ่าอินเดีย สังเวย32ศพ
หนุ่มนครปฐมซิ่ง จยย.ปาดหน้าเก๋งโดนยิงดับอนาถ
เทศบาลตำบลลำพญา จ.นครปฐม ระดมกระสอบทรายเตรียมรับมือน้ำท่วม
สิ้นขุนพลลูกทุ่ง ก้าน แก้วสุพรรณ พ่ายมะเร็งลำไส้
กระบะซิ่งชนพระข้ามถนนนครปฐมมรณภาพ
ตัวต่อ มัจจุราช! คร่าชีวิต ชาวจีนดับแล้ว 41 ศพ เจ็บอีกเป็นพัน
จังหวัดนครปฐมวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น
ยธ.เตรียมชงข้อเสนอยกเลิกใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดใหั สธ.พิจารณา
“อธิบดีศาลอาญา-เลขาฯ ศาลยุติธรรม” เข้ารับตำแหน่งใหม่
สมัคร ป.ป.ช.
เปิดแล้วศาลคดีท่องเที่ยวภูเก็ตอำนวยความยุติธรรมให้นักท่องเที่ยว
นครปฐมดุถล่ม 5-0 , กิเลนพ่าย 2-3 บอลโค้กคัพ
รวบแล้วโจ๋มือยิงหนุ่มนครปฐมดับใกล้ผับดัง เผยเพิ่งก่อเหตุอริอีกรายแต่ไม่ตาย
กรมพินิจฯ ปิดบ้านอุเบกขา บางนา ย้ายไปคลองโยง จ.นครปฐม
น้ำท่าจีนหนุนสูงกว่า 1 ม. ชาวบ้านเร่งเก็บข้าวของหนีน้ำ
กราดกระสุนหมดแม็ก ดับโจ๋นครปฐมตะโกนให้ของลับ
ชาวนครปฐมผวา! จระเข้โผล่อาบแดด ริมคลอง
"อนุชา"ปลุกกระแสชวนมาปั่นจักยานช่วยสุขภาพแข็งแรง
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมวัน Car Free Day ประจำปี 2556
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีเททองพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ผู้ว่าฯนครปฐมออกให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ป่วยไตที่ยื่นถวายฎีกาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
จ.นครปฐมเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กพิเศษ สร้างงาน สานอาชีพ เด็กพิเศษไทย
จ.นครปฐมจัดกิจกรรม รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาคลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ
กระทรวงยุติธรรมล่าชื่อออกกฎหมายจดทะเบียนเพศที่ 3
ผู้แทนพระองค์เปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ ที่จังหวัดนครปฐม
รมว.ยธ.เตรียมถกปธ.ศาลฎีกา เร่งรัดกระบวนการคดีความมั่นคง
สว.สรรหา เห็นด้วยถอดใบกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด - ชี้เป็นคดีรกศาล
เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้
รมว.ยธ. ชี้แจงต่ออายุ'ธาริต' ยืนยันผลงานเป็นที่ยอมรับ!!
เคลื่อนศพ "สายัณห์"ออกจากรพ.ธนบุรี ไปวัดไร่ขิง นครปฐมแล้ว
รัฐส่งเสริมการปลูกกัญชงหรือเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ
กกต.นครปฐมจัดการเลือกตั้ง อปท.ที่ครบวาระ
เลี้ยงเกษียณอายุราชการให้หัวหน้าส่วนนครปฐม
"อภิรักษ์"ขอบคุณศาลให้ความยุติธรรม ตัดสินพ้นผิดคดีรถดับเพลิง
กรุงเทพโพลล์: “ยาเสพติดกับการปลดล็อคใบกระท่อม ”
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
รมว.ยุติธรรมเสนอแนวคิดยกเลิกใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด
มติที่ประชุมการจัดการจราจรเดินรถทางเดียวรอบองค์พระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐมพิจารณากลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ม.เกษตร กำแพงแสนจับมือกรมป่าไม้ และจังหวัดนครปฐมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้
สุดมัน!นครปฐมเปิดรังเฉือนสวาดแคท3-2
นครปฐมจัดโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลมาแค รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมเห็นด้วยกับการจัดระบบการจราจรแบบเดินรถทางเด
นครปฐมปิดทองเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลก
รอง ผวจ.นครปฐม ตรวจติดตามโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลัดจังหวัดนครปฐมบอกพร้อมแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านกรณีสหกรณ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยักยอกเงินกว่า 19 ล
จังหวัดนครปฐมเปิดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรี ประจำปี 2556
ม็อบผู้ค้ารอบองค์พระปฐมจี้ยกเลิกระบบการจราจรแบบเดินรถทางเดียวรอบองค์พระปฐมเจดีย์
"สายัณห์-สัญญา"ใจสู้ ขึ้นเวทีพบแฟนเพลงที่นครปฐม "ลุงเอี่ยม"ขอทานใจบุญ"วัดไร่ขิง"ขนเงิน1 แสน มอบให้
ยิงหนุ่มสักลายมังกรเมืองนครปฐมดับคาบ้าน
นครปฐม ถกคณะอนุกรรมการกำกับ และขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
ราชภัฏนครปฐม จัดโครงการออกแบบเลือกเปลี่ยน สปป.ลาว
วัฒนธรรมนครปฐม มอบรางวัลผู้ผ่านประกวดละครต่อต้านยาเสพติดดีเด่น
รอง ผบ.ตร.ร่วมกับ ผบช.ภ.7 แถลงผลจับขบวนการค้ายาฆ่าปิดปากกันเอง
สาธารณสุขนครปฐม มอบโล่คุณบุคคล-หน่วยงานดีเด่นควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผวจ.นครปฐมเป็นประธานมอบบ้านกาชาดรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน ๘๑ พรรษา
พระวัดดังเมืองนครปฐม นั่งรถกระบะออกบิณฑบาต ชนหกล้อ มรณภาพ 3 สาหัส 1
ผวจ.นครปฐมเปิดงานทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงสดับพระธรรมเทศนาฯ
ทางหลวงจัดประชุมต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า
เกษตรกรนครปฐมคัดค้านเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว
ศาลเยาวชนและครอบครัว ร่วมแก้ปัญหาการดำเนินงาน
เมืองเจดีย์ใหญ่เปิดงานนครปฐมเอกซโปแล้ว
กอ.รมน.นครปฐม จัดไทยรักษ์แผ่นดิน ต้านยาเสพติด
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม จัดโครงการร้อยรักร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ปี 2556
นครปฐมฟอร์มแกร่งเปิดบ้านต้อนอยุธยา2-0
ม.ศิลปากรเจ๋ง เผยทดสอบหมวกกันน็อกเหนือกว่า มอก.
ม.ศิลปากรจัดพัฒนา SMEs เข้มแข็ง
ณัฐภัทรนำทัพอยุธยาบุกรังนครปฐม
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนครปฐม ยื่นหนังสือร้องรัฐบาล คืนสิทธิ"จำนำข้าว"ผ่าน โฆษกพท.-ปชป.
นครปฐมปรับจราจรใหม่
เมืององค์พระจัดงานนครปฐม เอกซ์โป 2013
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จงานเทศน์มหาชาติ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานทอดผ้าป่าคงคาร่วมรักษาท่าจีน
นครปฐมจัดระบบการเดินรถรอบองค์พระปฐมเจดีย์หลังติดหนัก
ม็อบชาวนานครปฐมบุกศาลากลาง วอนยืดเวลาจำนำข้าว 1 ตุลาฯ
มูลนิธิมิราเคิลฯ มอบวุฒิบัติโครงการ “หนึ่งใจให้ธรรมะ”
โชว์เฟอร์สิบล้อตีนผีขยี้ร่าง นศ.วิชาทหารดับสยอง
นักศึกษา ม.เกษตรกำแพงแสนซิ่งเก๋งฝ่าสายฝนชนเสาไฟเกาะกลางถนนดับ
แท็กซี่หึงโหดแทงอดีตเมียร่างพรุนก่อนปาดคอตัวเองสาหัส
ผู้ว่าฯ นครปฐม นำพสกนิกรลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าฯ”
เทศบาลนครนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันแม่แห่งชาติ”
สลด! นศ.ศิลปากรตั้งวงดื่มเหล้ารุ่นพี่ ป.โทเดินชนควักมีดแทงดับ
ม.เกษตรกำแพงแสนร่วมกับกระทรวงเที่ยวกีฬาจัดงานปลูกข้าววันแม่
สภาวัฒนธรรมเมืองเจดีย์ใหญ่จัดงานวันแม่แห่งชาติ
นายกฯเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารถไฟไทย บนขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษกรุงเทพฯ-นครปฐม
นครปฐมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดนครปฐมชี้แจงผู้ประกอบการและประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากการปรับราคา LPG ภาคครัวเรือ
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
สุดยอดเทศบาลของจังหวัดนครปฐมในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมแจงการปรับระบบการจราจรรอบองค์พระปฐมเจดีย์
นครปฐมขอเชิญรับเสด็จงานเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
จังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15
จังหวัดนครปฐมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นครปฐมปล่อยคาราวานรถโบราณท่องเที่ยว ปี 11
นครปฐมให้รางวัลบุคคล-หน่วยงานดีเด่นควบคุมแอลกอฮอล์
อัยการนครปฐมจัดกิจกรรมเยาวชนรวมพลังต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
หมี นครปฐมคิวคมสอยเอ็ม พีทีเอส4-0สนุ้กแสงโสม
สุพรรณบุรีอุ่นแข้งพ่ายนครปฐม1-2
โรงพยาบาลนครปฐมทอดผ้าป่า สมทบทุนซือรถเอกซเรย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสัมมนาปฏิบัติการเชิงรุก
เทศบาลตำบลมาบแค ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
มท.1 ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมฯ
เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติพระบรมฯ
ประชาชนร่วมตักบาตร พระบรมฯ 61 พรรษา
พระชัยวัฒน์มงคลทวาราวดี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม - ปกิณกะพระดีพระเด่น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ว่าฯ นครปฐมตรวจสอบโรงงาน “นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี”
โค้ชลิงยันนครปฐมซิวเรนาโต้ร่วมทัพเรียบร้อย
ตร.รวบทันควันโจรบุกเดี่ยวควงปืนจี้ชิงเงินแบงก์กสิกรไทย กำแพงแสน
โจรบุกเดี่ยว ปืนจี้แคชเชียร์แบงก์กสิกรนครปฐม - กวาดเงินกว่า 5 แสนหนีลอยนวล
เจ้าชายวิลเลียมเผยโฉมพระโอรสครั้งแรก
แฉนาทีชนไฟท่วม ย่าง 19 ศพ รถพ่วงขยี้ทัวร์ สยองแก่งคอยเจ็บอีกอื้อ 22 ราย
พุทธศาสนิกชนนครปฐมและกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 986 รูป ณ พุทธมณฑล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล
“ในหลวง” ทรงพระราชทานเทียนพรรษาวัดพระปฐมเจดีย์
ส.ส.พร้อมผู้นำท้องถิ่นนครปฐมร่วมใจปั่นจักรยานถวายเทียนพรรษา
คลื่นพุทธศาสนิกชนแห่เวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์
ชื่นมื่นรับเข้าพรรษา มทร.รัตนโกสินทร์ แห่เทียนเข้าวัด รณรงค์งดเหล้าเพื่อทำดี
หัวหน้าคนงานถูกเหล็ก 3 ตันหล่นทับสาหัส
คุมประพฤติเมืององค์พระ เร่งลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด
เมืองเจดีย์ใหญ่ได้ผู้ชนะเลิศโครงการยุวชนประกันภัย
คนร้ายใช้สลิงลากตู้ ATMกรุงศรีนครปฐม แต่สลิงขาด
นร.เทคนิคนครปฐมปาหินใส่รถโดยสารประจำทาง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2556
นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ที่เมืององค์พระ
ตร.นครปฐม เผยสถิติจับกุมยาเสพติดเพิ่มขึ้น
ส่งครูตร.ให้ความรู้นร.นครปฐมป้องกัน-ลดจำนวนผู้เสพรายใหม่
"กรุงเทพฯ" ซิวรางวัลแชมป์เมืองท่องเที่ยวดีที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน
ภาค 7 มอบทุนบุตรหลานตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่
อปท.นครปฐม ร่วมฝ่ายปกครองกำจัดผักตบชวา
นครปฐมจัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
ไฟไหม้โรงงานเผายางนครปฐม เจ็บ1 สูญกว่า1.5ล้านบาท
นครปฐมจัดโครงการจ้างงานเร่งด่วน
ไฟไหม้อู่อะไหล่รถบรรทุกนครปฐม เสียหายหลายล้านบาท
จับหนุ่มนครปฐมค้าปืนเถื่อน
ตร.นครปฐมรวบเอเย่นยาบ้าเครือข่ายนักโทษเรือนจำราชบุรี
รปภ.ดวงกุดขี่ จยย.เสยท้ายรถบัสดับ 3 ศพ
'แมนฯยู' ถึงไทย แฟนคลับแห่รับ 'รูนีย์-กิกส์' นำทีมถวายพระพร 'ในหลวง-ราชินี'
นครปฐมสุดแกร่งเปิดรังทุบกระบี่ 3 - 0
สลด!ไฟไหม้โรงพัก สภ.ไทรน้อย ผู้ต้องหาสำลักควันเสียชีวิต 4 ราย
"ชัชชาติ"ลงพื้นที่นครปฐมติดตามโครงการป้องกันน้ำท่วม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมติวเข้มไวยาวัจกร
นครปฐมกวาดล้างอาวุธปืนยึดของกลางอื้อ!
ตำรวจนครปฐมจับแก๊งโจ๋ลักรถจักรยานยนต์
ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ตรวจโกดังข้าวนครปฐมไม่พบสิ่งผิดปกติ
นครปฐมพบปิโตรเลียมมากพอผลิตเชิงพาณิชย์
เมืององค์พระชดเชยร้านค้ารับผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม
รถไฟความเร็วสูงสายใต้เสร็จปี 62 กรุงเทพฯ-หัวหินใช้เวลา 1 ชม.
ทำบุญ 24 ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งแรกของไทย
เตรียมสร้างสะพานข้ามแยก 2 จุด ลดวิกฤตจราจรเมืองเจดีย์ใหญ่
“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงวางศิลาฤกษ์โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยารุกขชาติ
รอง ผบ.ตร.สั่งลงพื้นที่หาเบาะแสมือมืดปาหิน นศ.เกษตรฯ
“พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์” เสด็จทอดพระเนตรโครงการ “ตำบลเตรียมความพร้อม” นครปฐม

เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ

6 มิ.ย.62 เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือน พ.ค.62
8 พ.ค.62 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 62
10 เม.ย.62 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2562
7 มี.ค.62 เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62
7 ก.พ.62 งบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2562
7 ม.ค.62 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือนธันวาคม 61
11 ธ.ค.61 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 61
9 พ.ย 61 เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ เดือนตุลาคม 61
3 ต.ค 61 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2561
10/ก.ย 61 เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 61
การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
6/ก.ค/61 รายงานการเปิดเผบงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 61
7/มิ.ย/61 เปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือน พ.ค 61
7/พ.ค/61 เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนเม.ย 61
9/เม.ย/61 รายงานการเปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2561
9/มี.ค/61 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61
8/ก.พ/61 รายงานการเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2561
8/ม.ค/61 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2560
เปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
7/พ.ย/60 เปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือน ตุลาคม 2560
เปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2560
การเปิดงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือน สิงหาคม 2560
8/ส.ค/60 การเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะประจำเดือนกรกฎาคม 2560
11/ก.ค/60 การเปิดเผลงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
9/มิ.ย/60 รายงานผลการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
9/พ.ค/60 รายงานผลการเปิดเผยงบทดลองสู่ระบบสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2560
10/เม.ย/60 รายงานผลการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สยจ.นฐ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

นายโยธิน บัวแก้ว

ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม