สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

19

ผู้เข้าชมปีนี้

225

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,772

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ถาม - ตอบปัญหาด้านความยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

ลำดับ

หัวข้อคำถาม

วันที่ตั้งคำถาม

ดูคำถาม

1

วิธีไม่ให้ประชาชนทำความผิด

15 สิงหาคม 2556

2

การไกล่เกลี่ยในคดีอาญา

15 สิงหาคม 2556

3

การไกล่เกลี่ยในขั้นตอนของอัยการและศาล

15 สิงหาคม 2556

4

เยาวชนอายุ 14-15 ปี แต่งงานกัน

15 สิงหาคม 2556

5

กฎหมายรองรับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

15 สิงหาคม 2556

6

กระบวนการที่ไม่ทำให้การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเสียเวลาไปนาน

15 สิงหาคม 2556

7

ความผิดอาญาแผ่นดิน

15 สิงหาคม 2556

8

การแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย

15 สิงหาคม 2556

9

เด็กแว๊น

15 สิงหาคม 2556

10

การไกล่เกลี่ยในชั้น ตำรวจ อัยการ และศาลเยาวชนฯ

15 สิงหาคม 2556

11

สิทธิและหน้าที่ของประชาชน

15 สิงหาคม 2556

12

ทางเลือกในการใช้ช่องทางยุติธรรมทางเลือก

15 สิงหาคม 2556

13

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

15 สิงหาคม 2556

14

เมื่อมีการตกลงยอมความกัน

15 สิงหาคม 2556

15

เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ตั้งท้องกรณียอมความได้หรือไม่

15 สิงหาคม 2556

16

เรื่องเงินชวยเหลือชาปนกิจศพ

02 สิงหาคม 2556

17

หมายศาล

14 กรกฎาคม 2556

18

เวลาทำงานตามกฎหมาย

13 มิถุนายน 2556

19

สอบถามกฎหมาย

03 มิถุนายน 2556

มีคำถามในระบบทั้งหมด 19 คำถาม | แสดงทั้งหมด 1 หน้า : หน้า 1


 
   ตั้งคำถามใหม่ (New Question)

หัวข้อคำถาม :

*

รายละเอียด :

*

ชื่อผู้ถาม :

*

 

* กรุณากรอกรหัสตรวจสอบให้ถูกต้องมิฉะนั้นระบบจะไม่บันทึกคำถามของท่าน

IP Address :

10.222.129.xxx