สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

21

ผู้เข้าชมปีนี้

76

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,623

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้าแสดงข่าวของหมวด : ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

หัวข้อเรื่อง : 10/เม.ย/61 ลงพื้นที่ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจรฯ


       วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลขุนแก้ว (สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี2 (องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในการนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 1หน่วยงานคือ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ ให้แก่ คณะกรรมการ ประชาชน ทราบด้วย