สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

17

ผู้เข้าชมปีนี้

17

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,564

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้าแสดงข่าวของหมวด : ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

หัวข้อเรื่อง : 13/พ.ค/61 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สยจ.นฐ

       วันที่ 13 พฤษภาคม  2561 เวลา 16.00 น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม รวมถึงสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2  ณ ตลาดถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม