สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

17

ผู้เข้าชมปีนี้

17

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,564

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้าแสดงข่าวของหมวด : ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

หัวข้อเรื่อง : 15/พ.ค/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ( กำแพงแสน)

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม โดย ว่าที่ร้อย.ตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และนิติการ ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร  ณ  สถาณีตำรวจภูธรกำแพงแสน และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งขวาง(องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง) อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม และเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งบัว(องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 1หน่วยงานคือ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ ให้แก่ คณะกรรมการ ประชาชน ทราบด้วย