สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

20

ผู้เข้าชมปีนี้

134

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,681

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้าแสดงข่าวของหมวด : ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

หัวข้อเรื่อง : 12/มิ.ย/61 โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร

       วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม โดย ว่าที่ร้อย.ตรีหญิงอรพินท์ ม่วงเจริญ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย  ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร  ณ  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าพระยา(องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และเวลา 13.00 น.  ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพะเนียด(องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม