สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

15

ผู้เข้าชมปีนี้

44

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,591

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้าแสดงข่าวของหมวด : ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

หัวข้อเรื่อง : 11/ก.ค/61 ค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อร่างกาย


วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายโยธิน บัวแก้ว ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาววชิราภรณ์ วงศ์สถิตย์ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย กรณีความผิดต่อร่างกาย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำหรับท่านใดตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา และยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจากทางใด สามารถติดต่อขอเข้ารับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3421-3169 ต่อ 102 ในวันเวลาราชการ