สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

15

ผู้เข้าชมปีนี้

44

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,591

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้าแสดงข่าวของหมวด : ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

หัวข้อเรื่อง : 12/ก.ค/61 รับการสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่องการติดตามผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนฯ

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายโยธิน บัวแก้ว ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม