สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

15

ผู้เข้าชมปีนี้

44

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,591

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในหน้าแสดงข่าวของหมวด : ภาพกิจกรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

หัวข้อเรื่อง : 7/ส.ค/61 โครงการติดตามและประเมินผลการใช้ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม 2558

       วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายโยธิน บัวแก้ว ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมวิพากษ์โครงการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงให้มีความสอดคล้องต่อความจำเป็นในการตรากฎหมายและบริบทของสังคม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร