สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

112

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,300

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ > สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

File
ชื่อไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
แสดงไฟล์

1. การแต่งกายกับกฏหมาย

3. เครื่องแบบนักเรียน

4.เครื่องแบบลูกเสือ

5. ยุติธรรมใส่ใจลดอุบัติภัย ท้องถนน

6. เปลี่ยนทัศนะการขับเพื่อลดอุบัติภัย

8. การแซงแบบปลอดภัย

9. ห้ามแซงโดยเด็ดขาด

11. แก๊งซิ่ง

13. ขับรถอย่างมีมารยาท

14. ขับรถปลอดภัย

15. ศาสนาประจำชาติ

16. สิทธิเสรีภาพ

18. เร่ค้าประเวณี

19. มั่วสุมค้าประเวณี

20. ถูกบังคับไม่ผิด

21. โฆษณาการค้าประเวณี

22. ปล่อยผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ

24. ข่มขืนลูกศิษย์

25. ผู้ซื้อบริการทางเพศ

26. ผู้ซื้อมีความผิด

29. คนในเครื่องแบบกับธุรกิจค้ากาม

31. จุดตรวจตำรวจทางหลวง

32. จุดบริการทางหลวง

33. คำขวัญการใช้รถจากตำรวจทางหลวง

34. สภาพคนขับรถ

35. น้ำใจผู้ขับขี่

36. จุดเสี่ยง

37. แผนที่

38.ขับรถในเวลากลางคืน

39. เตรียมพร้อมทุกสภาพอากาศ

40. เตรียมพร้อมเรื่องเส้นทาง

41. รัฐธรรมนูญไทย

42. อายุ 17 ปี แต่งงานได้

43. เงื่อนไขห้ามสมรส

44. ห้ามแต่งงานในเครือญาติ

45. ห้ามแต่งลูกบุญธรรม

46. ห้ามสมรสซ้อน

47. สมรสซ้อน ติดคุก

48. ม่ายจะสมรส

49. ผู้เยาว์จะสมรส

50. สมรสต้องจดทะเบียน

51. สมรสในต่างประเทศ

52. สมรสแบบฉุกเฉิน

53. สามีกับภรรยา

54. ทรัพย์สินของสามีภรรยา

56. ของแทนสินส่วนตัว

58. หญิงผิดสัญญาหมั้น

59. ม่ายขันหมาก

60. ผู้เยาว์หมั้น

61. ถอนหมั้น

62. หญิงคู่หมั้นถูกข่มขืน

63. คู่หมั้นประพฤติชั่ว

64. อนาจารเด็ก

65. ภัยแท็กซี่

66. รณรงค์ต่อต้านน้ำเมา

67. ครูข่มขืนลูกศิษย์

68. สถานภาพที่ต้องเพิ่มโทษ

69. ช่วยเด็กติดผู้ต้องขัง

71. พญาเทครัว

72. นักมวยในคุก

73. เจ้านายกับลูกน้อง

74. ถูกยึดใบขับขี่

76. เยี่ยมญาติผ่านจอ

77. กู้ยืมเงิน 2,000 บาท

78. ความรับผิดชอบของโรงแรม

79. เรือ

80. ไม่ซื่อ ชวดรางวัลและอาจติดคุก

81. พ้น 1 ปี ได้เป็นเจ้าของ

82. รุกล้ำที่ดินข้างเคียง

84. เจ้าของสุนัข

85. รถบรรทุกของ

86. มรดกไร้ทายาท กลับคืนสู่แผ่นดิน

87. พินัยกรรมคืออะไร

88. พินัยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัว

90. พินัยกรรมของคนไร้ความสามารถ

92. วันที่ในพินัยกรรม

93. ผู้เขียนพินัยกรรม

94. เนื้อหาในพินัยกรรม

97. พินัยกรรมปลดหนี้

98. พินัยกรรมทำด้วยวาจาในเหตุการณ์พิเศษ

99. การจัดการมรดก

100. ผู้จัดการมรดกทำหน้าที่อะไร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จัดทำโดย

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม