สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

1

ผู้เข้าชมเดือนนี้

22

ผู้เข้าชมปีนี้

81

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,269

สาระน่ารู้จากสำนักงานฯ

-

สาระน่ารู้ที่ประชาชนควรทราบ (พระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ)

-

ความหมายของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

ความหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ

-

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘

-

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

-

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

-

สารคดี "กฎหมายสามัญประจำบ้าน"

-

ประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

-

เอกสารวิทยากรมืออาชีพ Professional Trainer

-

การแบ่งเขตและแผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปี 2557

-

Happy 8

-

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน

-

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลือมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมฯ

-

จัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรมภาค 1-9 และ จ.ชายแดนภาคใต้

-

PowerPoint ยธ กองทุน ค่าตอบแทน พยาน

-

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2559

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

แนะนำสำนักงานฯ > ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนครปฐม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

  ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนครปฐมปัจจุบันมีทั้งสิ้น 14 แห่ง
 
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
4. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
5. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
6. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
7. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
8. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
9. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
10. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
11. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
12. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระทุ่มล้ม อ.สมาพราน จ.นครปฐม
13. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

    ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระดับชุมชนในจังหวัดนครปฐมปัจจุบันมีทั้งสิ้น 2 แห่ง
1. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
2. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม