สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เข้าชมวันนี้

0

ผู้เข้าชมเดือนนี้

19

ผู้เข้าชมปีนี้

225

ผู้เข้าชมทั้งหมด

8,772

ระบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

-

สมาชิกเข้าสู่ระบบ (Member)

แนะนำสำนักงานฯ > กรอบโครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชน(สยจ.นฐ) และ(ศยช.ในจังหวัดนครปฐม)

File
ชื่อไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
แสดงไฟล์

กรอบโครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชน

  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 116 ศูนย์
 
อำเภอเมืองนครปฐม  มีจำนวน 28 ศูนย์
อำเภอกำแพงแสน     มีจำนวน 16 ศูนย์
อำเภอดอนตูม           มีจำนวน   7 ศูนย์
อำเภอนครชัยศรี        มีจำนวน 24 ศูนย์
อำเภอบางเลน          มีจำนวน 19 ศูนย์
อำเภอพุทธมณฑล     มีจำนวน   4 ศูนย์
อำเภอสามพราน        มีจำนวน 17 ศูนย์


    ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระดับชุมชนในจังหวัดนครปฐมปัจจุบันมีทั้งสิ้น 2 แห่ง
1. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม
2. ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม